fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Ustawa antykorupcyjna: skarga kasacyjna prezesa Rady Ministrów nie odniosła skutku

123RF
Decyzje wydane na podstawie ustawy antykorupcyjnej powinny być udostępnione.

Do prezesa Rady Ministrów wpłynął wniosek o udostępnienie kopii decyzji wydanych od 2010 r. przez komisję powoływaną przez prezesa RM na podstawie art. 7 ustawy z 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nazywanej ustawą antykorupcyjną.

Czytaj także: Czy urzędnicy państwowi muszą cyklicznie informować o swoim majątku?

Przepis ma zapobiegać sytuacjom, gdy osoba pełniąca funkcję publiczną podejmuje takie decyzje w stosunku do danego przedsiębiorcy, aby zapewnić sobie u niego posadę na przyszłość. Przewiduje, że osoby zajmujące stanowiska kierownicze w administracji państwowej i w samorządzie nie mogą przed upływem 12 miesięcy od odejścia zostać zatrudnione przez przedsiębiorcę (np. w spółce), jeżeli z racji swoich funkcji brały udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach tego przedsiębiorcy.

W szczególnych przypadkach zgodę na wcześniejsze zatrudnienie może jednak wyrazić trzyosobowa komisja powoływana przez prezesa RM. I właśnie o udostępnienie kopii tych decyzji wystąpił w 2015 r. autor wniosku. Prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadł dopiero ostatnio.

W sprawie ścierały się dwie interpretacje przepisów ustaw: antykorupcyjnej i o dostępie do informacji publicznej. Pierwszą zaprezentował prezes RM, odmawiając udostępnienia kopii orzeczeń komisji ze względu na prywatność i ochronę danych osobowych. Decyzje komisji zawierają dane osobowe, a skoro osoby, których dotyczą, nie pełnią już funkcji publicznych, służy im ochrona prywatności i ochrona dóbr osobistych.

Odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrokiem z 2016 r. uchylił decyzje prezesa RM i ocenił, że orzeczenia komisji są informacją publiczną, do której nie ma zastosowania ochrona prywatności.

W skardze kasacyjnej od tego wyroku do NSA prezes RM podkreślił, że art. 7 ustawy antykorupcyjnej nie wyłącza ochrony prywatności. Również ustawa o dostępie do informacji publicznej ogranicza prawo do takiej informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej. Wyłączenie dotyczy jedynie osób pełniących funkcję publiczną. Składający wnioski do komisji nie pełnią już funkcji publicznych.

Skarga kasacyjna została jednak oddalona. NSA stwierdził, że decyzje komisji są informacją publiczną. Zawierają bowiem informacje o osobach mających związek z pełnieniem funkcji publicznych. Z art. 61 konstytucji wynika, że ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizyczne nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne i mających związek z ich pełnieniem. Skoro niektóre osoby mogą być zwolnione z rocznego zakazu zatrudnienia u przedsiębiorcy, to informacje dotyczące tych okoliczności mają związek z wykonywaniem funkcji publicznej. Nie są więc objęte ograniczeniem ze względu na prawo do prywatności – orzekł NSA. Inna interpretacja uniemożliwiłaby społeczną kontrolę decyzji komisji.

Sygnatura akt: I OSK 1423/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA