fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unia Europejska

RPO podjął sprawę wydalenia Ludmiły Kozłowskiej

Fotolia
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę obywatelki Ukrainy Ludmiły Kozłowskiej, wpisanej przez polskie władze do Systemu Informacyjnego Schengen, czego konsekwencją ma być zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Ludmiła Kozłowska jest prezeską Fundacji Otwarty Dialog, organizacji pozarządowej zaangażowanej w obronę praworządności w Polsce. Rzecznik wystąpił do Urzędu ds. Cudzoziemców o podanie podstawy prawnej wpisu, informacji, który organ o to wnosił, a także o dokumentację sprawy.

Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie umieszczenia danych pani Ludmiły Kozłowskiej, obywatelki Ukrainy i prezeski Fundacji Otwarty Dialog, w Systemie Informacyjnym Schengen.

W piśmie Biura RPO do Urzędu ds. Cudzoziemców powołano się na informacje prasowe.[1] Wynika z nich, że dane cudzoziemki umieścił w SIS Szef Urzędu ds. Cudzoziemców na wniosek nieustalonego przez autora organu. Konsekwencją wpisu była deportacja pani Kozłowskiej z Belgii do kraju pochodzenia, prawdopodobnie z orzeczonym zakazem wjazdu do strefy Schengen.

Zespół ds. równego traktowania BRPO zwrócił się o poinformowanie, na jakiej podstawie prawnej dane cudzoziemki zostały wpisane do SIS i jaki organ wnioskował o dokonanie tego wpisu. Wystąpiono także o przesłanie kopii całości dokumentacji dotyczącej sprawy, pozostającej w dyspozycji Urzędu ds. Cudzoziemców, łącznie z wnioskiem o wpisanie danych cudzoziemki do SIS.

Jeżeli materiały te zawierają informacje niejawne, możliwe jest ich udostępnienie Rzecznikowi na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA