fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Stanowisko łódzkich sędziów ws. Trybunału Konstytucyjnego

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej wyraziło głębokie zaniepokojenie i jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec trwających od kilku miesięcy działań zmierzających do osłabienia pozycji Trybunału Konstytucyjnego.

- Działania te, inicjowane przez uczestników konfliktu politycznego, wyrażające się w uchwalaniu ustaw zmierzających do kształtowania składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w pożądanym dla inicjatorów kierunku, naruszają standardy państwa prawa, podważając niezależność władzy sądowniczej oraz zaufanie do bezstronności sędziów TK - czytamy w uchwale podjętej 30 listopada br.

- W pełni podzielamy podglądy Krajowej Rady Sądownictwa zawarte w uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. nr 1252/2015 o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928) oraz w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 listopada 2015 r. w przedmiocie trybu uchwalenia tejże ustawy - podkreślają sędziowie z Łodzi.

I dodają, że Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej solidaryzuje się z ocenami zawartymi w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa nr 1254/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sprzeciwu wobec wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej, kierowanych pod adresem sędziów. W pełni akceptując prawo obywateli do krytyki działań każdej władzy publicznej, w tym władzy sądowniczej, nie możemy pozostać obojętni wobec wypowiedzi sugerujących pozaprawne motywy, którymi rzekomo kierowały się sądy orzekające w konkretnych sprawach.

- Kategorycznie protestujemy przeciwko traktowaniu wymiaru sprawiedliwości jako przedmiotu gry politycznej. Podważa to w odbiorze społecznym kompetencje organów władzy sądowniczej do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego realizowania konstytucyjnie powierzonych zadań.

Źródło: SSP Iustitia
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA