fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Można pytać, ale o to samo - NSA o zasadach podważenia swoich uchwał przez WSA

Fotorzepa/Marta Bogacz
Wojewódzki sąd administracyjny, który nie zgadza się z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, może podjąć próbę jej przełamania. Jego wątpliwości muszą być jednak tożsame z pierwotnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zrewidował swojego podejścia do zasad opodatkowania gruntów leśnych pod liniami energetycznymi podatkiem od nieruchomości do końca 2018 r. W poniedziałek podjął uchwałę o pozostawieniu przedstawionego przez wrocławski Wojewódzki Sąd Administracyjny zagadnienia prawnego bez rozpoznania. Przesądził jednak, na jakich zasadach WSA mogą podejmować próbę podważenia wcześniejszej uchwały NSA, z którą się nie zgadzają.

NSA przypomniał m.in., że sądy są bezwzględnie związane zarówno uchwałami NSA o charakterze abstrakcyjnym, jak i indywidualnym. Moc wiążąca przekłada się pośrednio także na organy administracji i strony. A zapewnienie jednolitości orzecznictwa jest wartością samą w sobie. Skład orzekający, który nie zgadza się z uchwałą, może wystąpić ponownie o rozstrzygnięcie wątpliwości. Przy czym – jak tłumaczył NSA – uprawnienie do podjęcia próby przełamania dotychczasowej uchwały przysługuje zarówno NSA, jak i WSA w zakresie abstrakcyjnym i konkretnym. Dotyczy uchwał w składach siedmioosobowych, całej izby i pełnym.

NSA podkreślił, że ogólna moc wiążąca obu rodzajów uchwał dotyczy sentencji. Skład, który dąży do podważenia uchwały, jest zaś związany treścią pytania, jakie zostało zadane w uchwale przełamywanej. Jak tłumaczył sędzia NSA Bogusław Dauter, pytanie to powinno być tożsame, tj. identyczne z tym, które wywołało przełamywaną uchwałę.

Sąd nie musi za to wykazywać już rozbieżności, a jedynie, że nie podziela stanowiska w uchwale i dlaczego. NSA, rozstrzygając ponownie wątpliwości, nie może odmówić uchwały. Jednak jeśli ponowne pytanie do poszerzonego składu odbiega od pierwotnie zadanego lub nie są spełnione wymogi formalne, NSA – jak w tej sprawie – podejmuje uchwałę o pozostawieniu zagadnienia bez rozpoznania. Oznacza to, że zajął się sprawą, ale nie merytorycznie. Przy czym w ponownej uchwale merytorycznej można tylko potwierdzić albo zanegować wcześniejsze stanowisko.

NSA zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter instytucji wyjaśniania wątpliwości w trybie uchwał i że mogą one wpływać na sytuację stron procesu, bo odsuwają załatwienie sprawy w czasie.

Sygnatura akt: II FPS 1/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA