fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

172 zarzuty dyscyplinarne dla sędzi Moniki F. z Poznania

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - sędzia Przemysław W. Radzik - skierował wniosek do Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Sądu Dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przedstawił Monice F. 172 zarzuty dyscyplinarne, związane przede wszystkim z nieusprawiedliwioną nieterminowością w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń (168 zarzutów).

W komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych – sędzia Piotr Schab – wylicza, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. Monika F. była zobowiązana do sporządzenia 280 uzasadnień do wydanych orzeczeń. W 2015 r. sporządziła ona 97 uzasadnień, z których tylko 23 w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu (24%). W 2016 r. sporządziła 91 uzasadnień, z których tylko 27 w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu (30%). W 2017 r. sporządziła 61 uzasadnień, z których tylko 10 w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu (16%). W okresie od 1 stycznia 2018 r. do31 sierpnia 2018 r. sporządziła 31 uzasadnień, z których żadnego w ustawowym terminie lub z przekroczeniem ustawowego terminu lecz z zachowaniem terminu przedłużonego zarządzeniem Prezesa Sądu. W powyższym okresie obwiniona Monika F. sporządziła 87 uzasadnień po 60 dniach od dnia wpływu wniosku o sporządzenie uzasadnienia (31%).

Jak czytamy w komunikacie, zarzucane Monice F. przewinienia służbowe spowodowały ewidentny uszczerbek dla szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwość godząc w jego powagę i narażając na konieczność zapłaty stosownych kwot pieniężnych przez Skarb Państwa na rzecz pokrzywdzonych (w sprawach których stwierdzono przewlekłość postępowania), a ponadto narażając strony na negatywne skutki związane z koniecznością oczekiwania na ostateczne zakończenie postępowania. – Od sędziego wymagany jest przymiot nieskazitelności charakteru. Sędzia ma prawny, moralny i społeczny obowiązek postępowania zgodnego z prawem, w sposób stanowiący wzór dla innych, którego efektem powinno być wzbudzanie społecznego szacunku – wskazano w komunikacie.

Dalej rzecznik podaje, że Monika F. stwierdziła w toku postępowania, że jest „sędzią liniowym". – Ma zatem zasadniczy wpływ na to jak postrzegany jest sędzia przez tzw. zwykłych ludzi, których sprawy są głównym przedmiotem wydawanych przez obwinioną rozstrzygnięć jako sędziego pełniącego służbę w sądzie rejonowym. W tym kontekście notoryczna nieterminowość sporządzaniu uzasadnień wydawanych orzeczeń jest deliktem dyscyplinarnym o znacznej szkodliwości społecznej, generującym negatywny odbiór społeczny, w szczególności w przypadku braku wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec sędziego nagminnie naruszającego przepisy prawa w tym zakresie – tłumaczy sędzia Piotr Schab.

W komunikacie zaznaczono, iż kierując się względami ekonomiki procesowej, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik, wyłączył do odrębnych postępowań materiały dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez sędziego Monikę F. kolejnych deliktów dyscyplinarnych. Miały one polegać na przekroczeniu bez usprawiedliwienia ustawowo określonych terminów do sporządzania uzasadnień w 37 sprawach w okresie pomiędzy wrześniem 2018 r. a marcem 2019 r. oraz uchybienia w grudniu 2018 r. godności sprawowanego urzędu poprzez wzięcie udziału w zorganizowanej przez jedno ze stowarzyszeń sędziowskich wycieczce do Danii, w czasie gdy przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA