fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy arbitraż może przyspieszyć postępowania w sądach

Arbitraż
Arbitraż
AdobeStock
Przeniesienie sporu do arbitrażu będzie atrakcyjne w dużych i skomplikowanych sprawach gospodarczych, zwłaszcza gdy są na wczesnym etapie postępowania.

Wieloletnie oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie sporu przez sąd to utrapienie wielu polskich przedsiębiorców. Pandemia i tzw. lock down jeszcze pogorszyły sytuację, pomimo wydłużenia czasu pracy sądów i przeprowadzania części rozpraw online. W interesie stron, których sprawy utknęły w sądzie państwowym, może więc leżeć skorzystanie z tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, jak mediacja czy arbitraż. Możliwość mediacji, nawet w trakcie sporu sądowego, jest wprost uregulowana w kodeksie postępowania cywilnego. Choć (jeszcze) brak analogicznej regulacji w arbitrażu, nie ma przeszkód prawnych, aby spór przenieść ze zwykłego sądu do sądu polubownego.

Rozwiązanie znane, lecz mało wykorzystywane

Strony, pomiędzy którymi powstał spór, a nawet rozpoczęło się postępowanie sądowe, mogą zawrzeć tzw. kompromis. To nic innego jak umowa, w której strony uzgadniają, że spór, który pomiędzy nimi powstał, rozstrzygnie sąd polubowny. W praktyce ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA