fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

RPO: polscy rodzice za granicą nie znają prawa

Adobe Stock
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o rozważenie możliwości zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem byłoby podniesienie świadomości prawnej wśród polskich rodziców mieszkających wraz z dziećmi poza granicami naszego kraju. Przedmiotową propozycję Rzecznik przedstawił także Premier Beacie Szydło.

Marek Michalak powołał się przy tym na przykład kampanii zorganizowanej przez jego łotewskiego odpowiednika, we współpracy z łotewskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Sprawiedliwości. Jej organizatorzy posługując się infografikami, starli się w przystępny sposób przekazać rodzicom planującym wyjazd za granicę informacje na temat obywających w innych państwach uregulowań z zakresu prawa rodzinnego, standardów sprawowania opieki nad dziećmi, świadczonej opieki zdrowotnej czy obowiązku edukacyjnego.

Analiza wniosków formułowanych przez polskich rodziców mieszkających za granicą wskakuje bowiem, że istotnym problemem wśród tej grupy obywateli jest nieznajomość zagranicznych przepisów prawa rodzinnego, które w niektórych krajach są bardziej rygorystyczne niż analogiczne regulacje polskie. W ocenie Rzecznika problemem jest również brak świadomości co do różnic kulturowych, w szczególności w zakresie wrażliwości społecznej na wszelkie sygnały wskazujące na zagrożenie dobra dziecka.

- Zachowania, które w pewnym kręgu kulturowym są akceptowane i powszechnie praktykowane, w innym kraju mogą zostać uznane za niedopuszczalne, a nawet stanowić naruszenie miejscowych uregulowań prawnych – podkreśla RPD i dodaje, że problemem jest także niska świadomość prawna w zakresie regulacji prawa międzynarodowego i europejskiego, określających jurysdykcję krajową w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. - Polscy rodzice często nie są świadomi, że w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej jurysdykcję mają sądy państwa, w którym dziecko ma miejsce stałego pobytu, bez względu na obywatelstwo dziecka – przypomina Marek Michalak.

Marek Michalak wyraził nadzieję, ze zaproponowana przez niego inicjatywa przyczyni się do podniesienia świadomości prawnej wśród rodziców emigrujących do państw obcych, co w konsekwencji zmniejszy liczbę interwencji organów innych państw w sprawy rodzinne polskich obywateli. - Szeroko prowadzone kampanie edukacyjno-informacyjne mogą zapobiec wielu przypadkom, w których najbardziej poszkodowane są dzieci – podkreśla RPD i deklaruje pełną gotowość do podjęcia wszelkich działań celem wsparcia przedstawionej inicjatywy.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA