fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

IWS: warszawskiej społeczności LGBT nie należą się przywileje

AdobeStock
Zdaniem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości deklaracja prezydenta Warszawy wspierająca środowisko LGBT może łamać konstytucyjne zasady równości, gospodarczej wolności, czy bezstronności władz publicznych. Formułowany jest wobec niej również zarzut niegospodarności.

" Skutki wdrożenia dokumentu wybiegają poza sferę równego traktowania, ale kreują przywileje dla osób z grona LGBT+ i ich reprezentantów, a tym samym oznaczać mogą nierówne traktowanie, a nawet w praktyce dyskryminację" – uważa Instytut Wymiaru Sprawiedliwości będący think tankiem resortu sprawiedliwości. Jego ekspert dr hab. Piotr Mostowik przygotował ocenę legalności Deklaracji Prezydenta m. st. Warszawy z 18 lutego 2019 r., pt. Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+.

Co wynika z opracowania? A to, że mimo iż wskazany dokument nie jest źródłem prawa i nie rodzi bezpośrednich skutków prawnych, może jednak w przyszłości oddziaływać pośrednio oraz stanowić kierunek prawa miejscowego, zarządzeń wewnętrznych i oddziaływania na pracę urzędników ratusza. Z tej perspektywy IWS uznał, że poddać należy krytyce m.in. pomysł wprowadzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania i monitorowania zachowań mogących mieć znamiona przestępstwa z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób LGBT+. W ocenie IWS powyższa inicjatywa trąci niegospodarnością ponieważ zakładana budowanie osobnego systemu wsparcia dla wąskiej kategorii (w skali całej przestępczości)osób.

„W dokumencie nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że skala ta jest odpowiednia z perspektywy rozmachu planowanych działań i kosztów ponoszonych przez samorząd terytorialny" – akcentuje prof. Mostowik.

Za niegospodarne uznano również planowaną reaktywację hostelu interwencyjnego , który ponownie ma być schronieniem dla osób LGBT z całej Polski i być miejscem, w którym – jak czytamy w deklaracji – mogłyby uporządkować sytuację prawną, socjalną, emocjonalną i życiową.

Stosowanie klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta stołecznego Warszawy. Ten pomysł również zdaniem tkink tank ministerstwa sprawiedliwości nie spełnia konstytucyjnych standardów.

„Wprowadzenie takiego „systemu antydyskryminacyjnego" w klauzulach umownych (a więc wcześniej – w postanowieniach określających warunki zamówień publicznych i przetargów) z pewnością w praktyce skutkowałoby wyłączeniem części podmiotów z tego komunalnego obszaru działalności gospodarczej, na dodatek w nieuprawniony, nieproporcjonalny. Tymczasem w świetle art. 20 Konstytucji RP wolność działalności gospodarczej jest zasadą ustroju w Polsce. Realizacja wytycznych może prowadzić w praktyce do promowania kontraktowania z podmiotami, które nie przedstawiają najlepszych ofert, i wykluczenia korzystnych oferentów z nieuzasadnionych powodów, a tym samym też do niegospodarności, naruszenia dyscypliny finansów publicznych i niecelowość gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podstawowych zasad zamówień publicznych oraz naruszenia zasady równości" – czytamy w opracowaniu.

Znalazło się w nim również krytyczne odniesienia dotyczące pomysłów zmian w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz seksualnej. IWS zauważa m.in., że prawo nie przewiduje kompetencji do kształtowania przez prezydenta, burmistrza lub wójta treści nauczania dzieci w szkole.

„Podstawowy zarzut przeciwko powyższym wytycznym Prezydenta m.st. Warszawy dotyczy tego, że deklarowane plany obejmują nierówne traktowanie – a tym samym naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP – w ramach społeczności lokalnej przez uprzywilejowanie grupy osób LBGT i osób z nią powiązanych w stosunku do reszty społeczności. Stanowi to naruszenie zasady konstytucyjnej i zasad wynikających z traktatów międzynarodowych, w świetle których wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne" – zaznaczono w podsumowaniu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA