fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawozdania finansowe podatników CIT niewpisanych do KRS

123RF
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. obowiązek sporządzania i składania finansowych dokumentów sprawozdawczych dotyczy również podmiotów, które są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet jeśli nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Do końca 2019 r. obowiązek ten w ustrukturyzowanej formie miały tylko osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe oraz jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W świetle obowiązujących przepisów, takie podmioty jak m.in. stowarzyszenia, fundacje czy związki zawodowe, nie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Podlegają one natomiast odrębnemu obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o KRS, prowadzi działalność gospodarczą, wtedy dodatkowo podlega on pod obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wyjątek od reguły stanowią samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dalej: SP ZOZ), które nie są wpisywane do rejestru przedsiębiorców.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z wpisania podmiotu do rejestru przedsiębiorców, mu...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA