Prawo karne

Państwa UE mogą zakazać działalności w ramach usługi UberPop - opinia rzecznika generalnego TSUE

Bloomberg
Państwa Unii Europejskiej mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej w ramach usługi UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej – wskazał w swojej opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, Maciej Szpunar.

To kolejna niekorzystna opinia rzecznika TSUE w sprawie aplikacji Uber. W maju Maciej Szpunar uznał, że działalność Ubera nie ogranicza się do pośredniczenia w kontaktach z pasażerami, jest to więc firma transportowa, a jej kierowcy powinni mieć licencję. Wówczas sprawa dotyczyła Hiszpanii.

We wtorek Szpunar wydał opinię w sprawie działalności Ubera. Tym razem we Francji, gdzie firma ta jest ścigana przed sądem karnym, przed którym oskarżono ją o zorganizowanie, za pośrednictwem usługi UberPop, systemu kojarzenia pasażerów z niezawodowymi kierowcami trudniącymi się zarobkowym przewozem drogowym osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób.

Uber broni się, wskazując, że francuski przepis, na podstawie którego jest prowadzone skierowane przeciwko niej postępowanie, stanowi przepis techniczny dotyczący bezpośrednio usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy dotyczącej norm i przepisów technicznych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek notyfikowania Komisji wszystkich projektów ustaw i innych regulacji ustanawiających przepisy techniczne dotyczące produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Władze francuskie nie notyfikowały zaś Komisji projektu ustawy przed jej promulgacją.

Prowadzący postępowanie w tej sprawie Sąd Okręgowy w Lille zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem, czy władze francuskie miały obowiązek uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

W wydanej we wtorek opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar stwierdził, że, niezależnie od kwestii tego, czy usługa UberPop wchodzi w zakres zastosowania dyrektywy, państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej bez obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

Rzecznik generalny przypomniał, że zgodnie z przedłożoną w maju opinią w sprawie Uber Hiszpania, usługa UberPop należy do dziedziny transportu i, co za tym idzie, nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy. W takim przypadku dyrektywa nie znajduje zastosowania i brak jest konieczności notyfikowania Komisji projektu ustawy.

- Okoliczność, że model gospodarczy UberPop jest niemożliwy do pogodzenia z francuskimi przepisami regulującymi działalność polegającą na przewozie pasażerów (kierowcy niebędący kierowcami zawodowymi, którzy nie posiadają przewidzianych w prawie francuskim zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności przewozowej) nie czyni z tego powodu z rozpatrywanego przepisu normy regulującej działalność pośrednictwa w dziedzinie transportu w ogóle – napisał Szpunar.

Rzecznik wyjaśnił, że gdyby każdy przepis krajowy zakazujący pośrednictwa w niezgodnej z prawem działalności czy też wprowadzający za nie kary należało uważać za przepis techniczny z tego tylko powodu, że pośrednictwo to byłoby prowadzone najprawdopodobniej drogą elektroniczną, obowiązkowi notyfikacji z tego tytułu podlegałaby ogromna liczba norm wewnętrznych państw członkowskich. Prowadziłoby to do nieuzasadnionego rozszerzenia obowiązku notyfikacji, co nie przyczyniałoby się w istocie do osiągnięcia celów realizowanych w ramach tej procedury, która ma zapobiec przyjmowaniu przez państwa członkowskie środków niezgodnych z rynkiem wewnętrznym oraz umożliwić lepsze wykorzystanie przez podmioty gospodarcze korzyści wynikających z rynku wewnętrznego.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-320/16 Uber France SAS

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL