fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Rejestracja auta w Polsce: WSA o masowym imporcie samochodów z Niemiec

www.sxc.hu
Dokonana w Niemczech zmiana rodzaju pojazdu z sanitarki na ciężarówkę uniemożliwiła rejestrację auta w Polsce.

Masowy import samochodów z Niemiec i poddawanie ich różnym przeróbkom powoduje, że taki wyrok sądu może znajdować zastosowanie w wielu sytuacjach.

Wniosek o rejestrację samochodu sprowadzonego z Niemiec złożył w Urzędzie Miasta Częstochowa Paweł N. (dane zmienione). Do wniosku dołączył dowód rejestracyjny na pojazd specjalny i zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego samochodu ciężarowego. Oświadczył, że przebudowy karetki na samochód ciężarowy dokonał osobiście w Niemczech. Ma do tego kwalifikacje jako technik samochodowy. Prezydent Częstochowy odmówił rejestracji. Prawo o ruchu drogowym zabrania dokonywania zmian konstrukcyjnych pojazdu wpływających na jego przeznaczenie. Wyjątkowo zezwala na to, gdy zmian dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

Z dokumentów wynika, że w pojeździe dokonano przeróbek konstrukcyjnych zmieniających jego rodzaj. Niemiecki dowód rejestracyjny został wydany na pojazd specjalny do transportu chorych, natomiast opinia techniczna dotyczy samochodu ciężarowego. Jest więc rozbieżność między dowodem rejestracyjnym a stanem faktycznym. Decyzję o odmowie rejestracji potwierdziło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Paweł N. ocenił takie stanowisko jako „nad wyraz sformalizowane". Według niemieckich i polskich badań technicznych samochód spełnia konstrukcyjne normy bezpieczeństwa. Zmian dokonano w Niemczech, gdzie nie ma warunku, że może je wykonać tylko przedsiębiorca. Po przeprowadzeniu badań technicznych niemiecki organ rejestracyjny nie ma obowiązku zamieszczenia wzmianki o zmianach w dowodzie rejestracyjnym.

Ocena dokonanych zmian ze względu na kraj ich dokonania mogłaby się odbywać według prawa niemieckiego, tylko gdyby właściciel pojazdu ubiegał się o jego rejestrację na terenie Niemiec – stwierdził WSA. Gdy występuje o rejestrację w Polsce, obowiązują polskie przepisy. Bierze się pod uwagę dane figurujące w dowodzie rejestracyjnym. Zgodnie z nim pojazd sprowadzony do Polski jest pojazdem specjalnym do przewozu chorych. Skoro jego właściciel domaga się zarejestrowania go na terenie Polski jako samochodu ciężarowego, czyli jako odrębnego rodzaju pojazdu, powinien przedstawić dowód, że zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

W ocenie sądu ten wyjątek, zawarty w prawie o ruchu drogowym, powinien być interpretowany ściśle. Wobec tego nie wystarczy, że zmian dokonał technik samochodowy. Trafnie uznano, że dokonano zabronionej zmiany konstrukcyjnej pojazdu, co wyklucza możliwość jego rejestracji.

sygnatura akt: II SA/Gl 260/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA