fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emerytury matczyne od 1 marca 2019 r.

123RF
Emerytury dla matek z co najmniej czwórką dzieci wejdą w życie od marca 2019 roku - poinformowała dzisiaj minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Program miał wejść w życie od stycznia 2019 r., ale Elżbieta Rafalska zapowiadała już wcześniej, że ten termin jest nierealny.

Rząd proponuje przyznanie tzw. matczynej emerytury matkom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury. Na emeryturę mogą też liczyć ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci - w przypadku, gdy matka dzieci nie żyje albo porzuciła rodzinę.

Matczyna emerytura wynosiłaby tyle co najniższa emerytura (obecnie -  1.029,80 zł brutto). Będą mogły się o nią starać kobiety od 60 roku lub mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Konieczne będzie złożenie wniosku do  ZUS lub KRUS.
Świadczenie ma przysługiwać pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania. Prawa do niego nie będą miały osoby, które: 

- sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

- długotrwale zaprzestały wychowania małoletnich dzieci;

- po przyznaniu świadczenia zostały tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Szacuje się, że prawo ubiegania się o nowy rodzaj emerytury będzie miało ok. 80 tys. osób.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA