fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Pięć lat na zwrot świadczenia z ZUS

www.sxc.hu
ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranej emerytury, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego po upływie pięciu lat.

Decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia nie może być wydana później niż w ciągu pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Takie zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie ZUS nie jest ograniczony żadnym terminem wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy.

Stwierdził, że w obowiązującej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jest poważna luka, która daje ZUS możliwość dochodzenia zwrotu nienależnych świadczeń praktycznie bezterminowo. Zgodnie bowiem z jej art. 84 ust. 7 obowiązek ich zwrotu przedawnia się po dziesięciu latach, bieg tego terminu rozpoczyna się jednak dopiero od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

ZUS może więc obecnie dopatrzyć się nieprawidłowości po 20 latach od wypłaty świadczenia i ciągle będzie miał prawo dochodzić zwrotu. Nie jest ograniczony żadnym terminem. Po wejściu w życie nowelizacji, co nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – to się zmieni.

Przepis przejściowy zakłada, że od dnia wejścia w życie ustawy organ rentowy nie wyda decyzji ustalającej należności, jeżeli od ostatniego dnia okresu, za który zostało pobrane nienależne świadczenie, upłynęło pięć lat.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA