fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: Strata z najmu nie daje rodzicom ulgi podatkowej na jedynaka

www.sxc.hu
Rodzice wychowujący jedno dziecko skorzystają z preferencji, jeśli ich łączne dochody roczne mieszczą się w limicie 112 tys. zł. Nie mogą odliczyć straty z najmu.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniała w najnowszej interpretacji, jak należy obliczyć dochód uprawniający do ulgi na jedynaka.

Sprawa dotyczyła kobiety, która wychowuje wraz z mężem małoletnie dziecko oraz drugie pełnoletnie, mające odrębne dochody. Małżonkowie mają rozdzielność majątkową. W 2015 r. podatniczka uzyskała dochód ze stosunku pracy wynoszący blisko 100 tys. zł (po odliczeniu składek opłaconych na ubezpieczenie społeczne). Dochody jej męża, opodatkowane stawką liniową, wyniosły 30 tys. zł. Miał też 76 tys. zł straty z najmu opodatkowanego według skali podatkowej.

Kobieta wystąpiła o interpretację, by zapytać, czy może skorzystać z ulgi na jedno dziecko. Jej zdaniem tak, ponieważ łączne dochody małżonków nie przekroczyły limitu 112 tys. zł. Wyniosły 54 tys. zł (100 tys. zł + 30 tys. zł – 76 tys. zł).

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał, że rodzice wychowujący jedno dziecko mają prawo do ulgi pod warunkiem, że ich łączne zarobki nie przekroczyły 112 tys. zł. Limit dotyczy rodziców pozostających cały rok w związku małżeńskim. Co istotne, osoby mające dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość zarobków.

Co prawda wnioskodawczyni ma dwoje dzieci, ale jeśli starsze jest pełnoletnie i osiąga dochody ponad 3089 zł rocznie, to młodsze traktuje się jak jedynaka.

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy o PIT do limitu zarobku rodziców wlicza się dochody uzyskane łącznie w danym roku, opodatkowane według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT), stawki liniowej (art. 30c) oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (art. 30b).

Dyrektor KIS podkreślił, że art. 27f ust. 2a stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, wprowadzającego generalną definicję dochodu (przychód minus koszty jego uzyskania). Ustawodawca wyraźnie określił, że dochodami stanowiącymi podstawę zastosowania ulgi na dzieci są dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, pomniejszone wyłącznie o kwotę składek.

Z przepisu nie wynika, aby dochody podatnika obejmowały sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich źródeł. Przepis ten stanowi o dochodach – czytamy w interpretacji.

Ustalając na potrzeby ulgi rodzinnej wysokość dochodu za 2015 r., małżonkowie powinni zsumować dochody z poszczególnych źródeł. Kobieta musi więc dodać swój dochód ze stosunku pracy i dochód małżonka opodatkowany podatkiem liniowym, pomniejszone wyłącznie o kwotę składek.

W praktyce oznacza to, że łączny dochód małżonków przekroczył limit 112 tys. zł. Suma dochodów podatniczki (100 tys. zł) i jej męża (30 tys. zł) daje bowiem 130 tys. zł.

„Poniesiona przez męża strata z najmu nie może mieć wpływu na wysokość dochodu w rozumieniu art. 27f ust. 2a ustawy o PIT. Gdyby intencją ustawodawcy była możliwość kompensowania osiągniętych dochodów poniesionymi stratami, to dałby temu wyraz wprost w treści przepisu definiującego dochód na potrzeby ulgi prorodzinnej" – czytamy w interpretacji.   —mpa

numer interpretacji: 2461-IBPB-2-2. 4511.114.2017.1. AR

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA