fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: podatek od nieruchomości płacony przez dzierżawcę nie powiększa przychodu właściciela

123RF
Za podatek od nieruchomości odpowiedzialny jest właściciel. Jeśli jednak obniży czynsz i kosztem podatku obciąży dzierżawcę, od tej kwoty nie zapłaci PIT.

– Składnikiem przychodu osiąganego z dzierżawy przez wydzierżawiającego nie będą ponoszone przez dzierżawcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem dzierżawy (np. podatek od nieruchomości), jeżeli z umowy wynika, że dzierżawca jest zobowiązany do ich ponoszenia – stwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach w odpowiedzi na pytanie o opodatkowanie przychodu z najmu działki.

Właściciel działki budowlanej wydzierżawił ją osobie prawnej. Od czynszu odprowadza zryczałtowany PIT w wysokości 8,5 proc. i VAT.

Jako właściciel musi też płacić gminie podatek od nieruchomości. Po jego uregulowaniu, zgodnie z umową dzierżawy, kwota ta będzie mu zwracana przez dzierżawcę.

Zapytał, czy kwota zwrotu podatku będzie dla niego przychodem, tj. czy od niej też powinien zapłacić PIT. Sam stwierdził, że daninę powinien odprowadzić tylko od umówionego czynszu.

Tłumaczył, że zwrot podatku nie jest dla niego przysporzeniem majątkowym.

Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody z najmu, dzierżawy i podobnych umów, w tym również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne i wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń związanych z najmem lub dzierżawą.

Dla ustalenia wartości tych świadczeń stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o PIT, tj. zasadniczo opodatkowana jest ich wartość rynkowa. Izba uznała, że zwrot kwoty podatku od dzierżawcy nie jest takim świadczeniem.

Organ przytoczył też uregulowania kodeksu cywilnego opisujące umowę dzierżawy. Zgodnie z art. 693 § 1 tej ustawy dzierżawca, w zamian za udostępnienie rzeczy do używania i pobierania z niej pożytków, zobowiązuje się do zapłaty umówionego czynszu. Z interpretacji wynika, że tylko od tej kwoty należy zapłacić PIT.

– Dodatkowe opłaty ponoszone przez dzierżawcę w związku z użytkowaniem działki nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wydzierżawiającego – ostatecznie oceniła izba skarbowa.

numer interpretacji: IBPB-2-2/4511-429/16/MM

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA