fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

ZUS wysyła PIT-y. Co robić z takim drukiem?

Adobe Stock
Około 9,5 mln dokumentów z ZUS trafi w najbliższych tygodniach do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. To roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych z ZUS.

Co roku, w drugiej połowie stycznia, ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Właśnie rozpoczęła się tegoroczna wysyłka, która potrwa do połowy lutego. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, około 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

PIT-40A (roczne obliczenia podatku) otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu 2018 pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tę otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Co robić z otrzymanymi dokumentami? Osoby, które otrzymają z ZUS informacje PIT-11A, PIT-11 rozliczą dochody z organu rentowego razem z innymi dochodami tj. wykazanymi w PIT-11 od swojego pracodawcy w jednej deklaracji PIT-37 lub -  jeśli prowadzą działalność gospodarczą - w PIT-36.

Dla emeryta i rencisty PIT-40A/11A  z ZUS może być zeznaniem podatkowym za 2018 r. - nie musi składać innej, jeśli nie otrzymywał dochodów z innych źródeł, nie chce  rozliczać ulg ani korzystać ze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem.

Emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, bo np. zamierzają wykorzystać ulgę rehabilitacyjną, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2019 r.

Każdy emeryt i rencista może  również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk PIT-OP  do końca kwietnia.

W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat wypełnionego PIT wcześniej, przed dostarczeniem go standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA