fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak na podatek dochodowy wpływa finansowanie wewnętrzne

CIT
CIT
Adobe Stock
W związku z tym, że termin na złożenie rocznego zeznania CIT został przesunięty o trzy miesiące, warto przypomnieć o możliwości ujęcia w kosztach dodatkowej kwoty z tytułu przekazania zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Zgodnie z art. 15cb ustawy o CIT spółki mają prawo ująć w kosztach uzyskania przychodów kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Obliczony w ten sposób iloczyn stanowi wartość „hipotetycznych odsetek", które podatnik musiałby zapłacić w związku z pozyskaniem kapitału z zewnątrz.

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest to, by późniejszy podział i wypłata zysku nie nastąpiły wcześniej niż po upływie trzech lat od końca roku, w którym została podjęta uchwała o przekazaniu zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Jednocześnie prawo do ujęcia w kalkulacji dochodu dodatkowego kosztu nie przysługuje, jeśli zyski zostały przekazane na pokrycie strat bilansowych. Opisywana regulacja nie ma również zastosowania w sytuacji, gdy podatnik lub podmiot z nim po...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA