fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Za huk samolotów nad głowami trzeba płacić

Fotolia.com
Właściciel nieruchomości może domagać się wypłaty odszkodowania od krakowskiego lotniska za spadek wartości nieruchomości. Nie upłynął bowiem termin na wniesienie roszczeń.

W piątek Sąd Najwyższy orzekł na korzyść właścicieli nieruchomości położonych blisko krakowskiego lotniska w Balicach. Dzięki jego uchwale mają szanse na odszkodowanie za hałas oraz spadek wartości nieruchomości z powodu uciążliwego sąsiedztwa.

Z pytaniem prawnym do SN wystąpił Sąd Apelacyjny w Krakowie, który rozstrzygał w sprawie właścicielki domu w pobliżu lotniska. Domagała się odszkodowania w wysokości 120 tys. zł, z tego 75 tys. zł z powodu zmniejszenia wartości nieruchomości, a 45 tys. zł miała ją kosztować poprawa akustyki domu. Stał on w strefie ograniczonego użytkowania ustanowionej wokół lotniska w Balicach przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Właściciel nieruchomości nią objętej mógł żądać na podstawie prawa ochrony środowiska wypłaty odszkodowania za nadmierny hałas i spadek wartości. Z roszczeniami mógł występować tylko przez dwa lata od daty wejścia w życie uchwały sejmiku (art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska).

Władze lotniska uważały, że pieniądze się właścicielce nie należą, ponieważ roszczenie wniosła po upływie dwóch lat. Nie wystąpiła z nim bowiem bezpośrednio do lotniska, tylko złożyła do sądu wniosek z zawezwaniem do próby ugodowej. Sąd przekazał go następne Balicom, ale zanim to nastąpiło, minął dwuletni okres na wnoszenie roszczeń.

Wówczas właścicielka domu wystąpiła z pozwem do Sądu Okręgowego w Krakowie, a ten zasądził na jej rzecz odszkodowanie, ale tylko w wysokości 40,7 tys zł. Miały to być pieniądze na wymianę stolarki. Sąd przyznał, że termin dwuletni jest zawity. Do jego zachowania wystarczy jednak zgłosić wezwanie do naprawienia szkody. A tak właśnie było.

Lotnisko oraz właścicielka domu odwołały się do sądu apelacyjnego. Ten postanowił wystąpić z pytaniem prawnym do SN. Spytał, czy samo złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia lotnisku wystarczy, by dochować dwuletniego terminu na wniesienie roszczeń, czy też niezbędne jest doręczenie wniosku lotnisku.

SN, podejmując uchwałę w tej sprawie, stwierdził, że do zachowania dwuletniego terminu przewidzianego w art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska wystarczy złożenie przed jego upływem do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

To już druga uchwała SN, która dotyczy lotniska w Balicach.

sygnatura akt: III CZP 37/17

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA