fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Przekształcenie użytkowania we własność - problemy z bonifikatą przez miejsca postojowe

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Wystarczy, że jeden właściciel mieszkania trzyma w hali garażowej samochód służbowy, a nie prywatny, i bonifikaty w opłacie przekształceniowej nie będzie.

Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych mieli za grosze uwłaszczyć się na użytkowaniu wieczystym, także miejsc postojowych w garażu. Tydzień temu weszły w życie przepisy w tej sprawie. Okazuje się, że są one nieprecyzyjne i wiele osób z nich nie skorzysta. Nie wiadomo też, czy podwyżka rocznej opłaty obowiązuje.

Stolica: kolejne upusty

Chodzi o zmiany z 31 stycznia 2019 r. do dwóch ustaw o: gospodarce nieruchomościami oraz przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowe przepisy przesądzają, że bonifikata przysługuje w opłacie przekształceniowej za miejsce postojowe w podziemnym garażu, stojącym na gruntach należących do Skarbu Państwa przed 1 stycznia 2019 r. Gdy chodzi o grunty samorządowe, to same gminy ustalą, czy chcą objąć bonifikatą także podziemne garaże. I niektóre już się na to decydują. – Na najbliższej sesji, możliwe, że już w czwartek, rada miasta planuje podjąć uchwałę w sprawie objęcia 98-proc. bonifikatą także miejsc postojowych w garażach – wyjaśnia Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy. Gdański ratusz o tym na razie nie myśli. – Obecnie bonifikata w wysokości 95 proc. przysługuje dla miejsc postojowych w garażach, ale tylko gdy są one przypisane do mieszkania jako pomieszczenia przynależne i znajdują się w lokalowej księdze wieczystej. Na razie szansy na bonifikatę nie mają osoby, których garaż w budynku ma status odrębnego lokalu użytkowego – tłumaczy Ronald Dudziuk z Urzędu Miasta w Gdańsku.

Firma w garażu

Nowelizacja przewiduje również, że bonifikata przysługuje tylko dla miejsc postojowych „niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej". Ponadto mówi, że jeżeli przed 1 stycznia obowiązywała stawka rocznej opłaty w wysokości 3 proc., to trzeba ją zmienić na 1 proc. Dzięki temu będzie dużo niższa opłata przekształceniowa.

– Nowe przepisy są niesprawiedliwe. Wystarczy, że jedna osoba, która trzyma samochód w garażu, prowadzi działalność gospodarczą, i reszta już z bonifikaty nie skorzysta, albo nie dojdzie do zmiany stawki z 3 na 1 proc., nawet jeśli w tym bloku mieszka. Podejrzewam, że nie taka była intencja autorów projektu. Ważne jest jednak brzmienie przepisu, a nie jego zamysł – tłumaczy sędzia Mirosław Gdesz specjalizujący się w prawie nieruchomości.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uspokaja.

– Ustawę o przekształceniu stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, które mają zastosowanie do przedsiębiorcy w rozumieniu prawa unijnego. Oznacza to, że jeśli garaż lub miejsce postojowe jest związane z mieszkaniem i nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza, istnieje możliwość zastosowania bonifikaty także do opłaty przekształceniowej i jednorazowej dotyczącej tego miejsca – tłumaczy Zbigniew Przybysz z tego ministerstwa.

Wszczęcie, czyli co

Kolejne wątpliwości odnoszą się do podwyżek rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Na ich podstawie ustala się wysokość opłaty przekształceniowej. Nowe przepisy przewidują, że jeżeli do wszczęcia postępowania w sprawie aktualizacji doszło po 5 października 2018 r. to podwyżka rocznej opłaty wchodzi w życie ,tylko gdy pisma w jej sprawie wręczono wszystkim współużytkownikom do końca 2018 r. Gdyby wręczono je po tej dacie, podwyżka nie będzie obowiązywała w całym bloku.

– Nie ma w przepisach takiego pojęcia jak „wszczęcie postępowania". Nie wiadomo więc, o jaki moment autorom nowelizacji chodzi. Tymczasem to bardzo ważne. Jest to jedna z przesłanek unieważnienia ostatniej podwyżki rocznej opłaty – tłumaczy sędzia Gdesz.

Ministerstwo Inwestycji ma zdecydowanie inne zdanie.

– Aktualizacja rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie mieści się w pojęciu sprawy administracyjnej, a tym samym „wszczęcie postępowania" na gruncie art. 4 ust. 1 nowelizacji nie jest tożsame z definicją zawartą w kodeksie postępowania administracyjnego. Przez wszczęcie postępowania aktualizacyjnego w rozumieniu tego przepisu rozumieć należy doręczenie wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wraz z ofertą jej nowej wysokości – wyjaśnia Zbigniew Przybysz.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA