fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nakaz wykonania dodatkowych przewodów wentylacyjnych we wspólnocie

Fotorzepa, Magda Starowieyska
Powiatowy inspektor może nakazać wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych. Musi jednak powołać się na właściwe przepisy.

Właścicielka mieszkania miała problemy z podłączeniem piecyka gazowego w swoim mieszkaniu. Zwróciła się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Ten zażądał od administratora budynku przedłożenia aktualnego protokołu z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych. Zarządca to zrobił.

Z protokołu wynikało, że w budynku jest szereg nieprawidłowości. Powiatowy inspektor zażądał od zarządcy ekspertyzy technicznej stwierdzającej, czy wykonane wyprowadzenie spalin z piecyków gazowych w tych dwóch lokalach zostało wykonane prawidłowo oraz określającej ewentualne zmiany i przeróbki, jakie należy wykonać w celu doprowadzenia instalacji do zgodności z przepisami. Po jej otrzymaniu powiatowy inspektor nakazał m.in. wymurować dwa dodatkowe przewody wentylacyjne. Współwłaściciele odwołali się od tej decyzji do wojewódzkiego inspektora nadzoru, a ten ją uchylił i wydał nową na podstawie art. 66. ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego. Także ona nakładała obowiązek wykonania określonych robót. Współwłaściciele budynku wystąpili ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a ten przyznał im rację.

Według sądu obowiązki nakładane na podstawie art. 66 obejmują nieprawidłowości związane z eksploatacją obiektu budowlanego. Tymczasem z decyzji nie wynika jednoznacznie, by stwierdzone nieprawidłowości były następstwem niewłaściwego użytkowania obiektu, doprowadzeniem do znacznego zużycia technicznego poprzez brak remontów, konserwacji, spowodowanych zazwyczaj biernością, niedbalstwem i brakiem kontroli właściciela. Wręcz przeciwnie, zdają się wskazywać, że stanowią konsekwencję celowego działania określonych robót budowlanych.

Sygnatura akt: II SA/Ke 64/15

">

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA