fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

WSA: odwołanie od kary dyscyplinarnej policjant może wnieść tylko na piśmie

Fotorzepa/Marian Zubrzycki
W ustawie o Policji nie ma przepisu, który by pozwalał na wnoszenie odwołania od kary dyscyplinarnej drogą elektroniczną.

A skoro tak, odwołanie można wnieść tylko na piśmie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w tezie do wydanego wyroku.

Gdy więc w przeważającej obecnie ilości spraw korzysta się z drogi elektronicznej, zwłaszcza w aktualnych ekstremalnych warunkach, funkcjonariusze policji są pozbawieni jednej z możliwości obrony.

W takiej sytuacji znalazł się funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Orzeczeniem komendanta powiatowego policji, który prowadził postępowanie, uznano policjanta za winnego zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierzono karę dyscyplinarną w postaci orzeczenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. Funkcjonariusz odwołał się od orzeczenia za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP.

Komendant wojewódzki policji w Białymstoku stwierdził, że odwołanie nie zostało wniesione w sposób przewidziany prawem. Zarówno jednozdaniowe pismo elektroniczne, wniesione przez ePUAP i opatrzone podpisem elektronicznym, jak i stanowiące załącznik do niego siedmiostronicowe odwołanie nie zawierają podpisu odwołującego się. W procedurze dyscyplinarnej niedopuszczalne jest wnoszenie środków zaskarżenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przypomniał organ. Zdaniem KWP, skoro przepisy ustawy o Policji oraz kodeksu postępowania karnego nic nie mówią o możliwości wnoszenia środków odwołania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie jest dopuszczalne wniesienie w postępowaniu dyscyplinarnym odwołania przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Odwołanie funkcjonariusz a zostało więc uznane za bezskuteczne.

W tej sytuacji należało czekać na ocenę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Zdaniem skarżącego odmowa przyjęcia odwołania była bezprawna. W myśl ustawy o podpisie elektronicznym, pismo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego takim podpisem jest równoważne z pismem w formie papierowej.

Zarzuty i argumenty nie podważają legalności postanowienia komendanta wojewódzkiego policji – ocenił jednak sąd po analizie przepisów ustawy o Policji i ustawy o informatyzacji. Przepisy tego drugiego aktu nie mają zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy policji. Skoro natomiast przepisy ustawy o Policji i k.p.k. nie przewidują możliwości wnoszenia odwołania drogą elektroniczną, odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego można wnieść tylko na piśmie – orzekł WSA, oddalając skargę. Dla skuteczności odwołania w formie elektronicznej konieczne jest więc późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem.

Sygnatura akt: II SA/Bk 847/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA