fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

W policji powstanie służba kontrterrorystyczna

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Specjalne policyjne biuro ma nie tylko walczyć z terroryzmem, ale i w krytycznych sytuacjach prowadzić negocjacje.

Projekt nowelizacji ustawy o policji trafił właśnie do Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziano w nim utworzenie służby odpowiedzialnej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie innych jednostek w sytuacji zagrożenia. Zadania te przypisano Biuru Operacji Antyterrorystycznych (ma się składać z 17 pododdziałów). Czym się zajmie?

Nie tylko prowadzeniem działań kontrterrorystycznych (nakierowanych bezpośrednio na sprawców zdarzeń o takim charakterze), ale i prowadzeniem negocjacji policyjnych, aktywnym działaniem w zwalczaniu terroryzmu, a także współpracą z innymi formacjami o podobnych zadaniach.

Projekt przewiduje też, w jakich sytuacjach można będzie odstąpić od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń.

Będzie to możliwe, kiedy w ramach wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego czy też odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa.

Według autorów przepis ma pozwolić na wykorzystanie wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej.

Podobne rozwiązania zastosowano już w ustawach regulujących funkcjonowanie takich służb, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego czy Służba Wywiadu Wojskowego. Dzięki temu ma być skuteczniej.

Projekt przewiduje objęcie kandydatów na dowódcę BOA i jego zastępców, a także dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji i ich zastępców procedurą weryfikacji.

Szef policji w ciągu miesiąca przygotuje dla BOA tymczasowy regulamin organizacyjny, potem zmieni go na regulamin stały.

Zmiany mają wejść w życie miesiąc po publikacji noweli w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: uzgodnienia

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA