fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Imprezy integracyjne i wyjazdy na nowych zasadach

123RF
Kupując imprezę w biurze podróży dla swoich pracowników, trzeba będzie starannie uzgodnić treść umowy.

Pracodawca ma się sam dogadać z biurem organizującym wyjazdy integracyjne czy szkoleniowe dla jego pracowników. Zgodnie bowiem z projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wyłączone zostaną spod jej ochrony usługi zakupione na podstawie umowy generalnej dotyczącej organizowania wyjazdów służbowych zawartej między przedsiębiorcami. Oznacza to, że zasady świadczenia takiej usługi czy ewentualnych reklamacji mają być przewidziane w umowie. Strony będą mogły dowolnie ją kształtować.

Ustawa ma implementować unijną dyrektywę 2015/2302. Będzie miała zastosowanie, gdy osoba wyjeżdżająca służbowo, np. samozatrudniony lub przedstawiciel wolnych zawodów, nie podróżuje na podstawie umowy generalnej. Taki wolny strzelec, jeśli mu coś wypadnie, przeniesie np. umowę na inną osobę, pokryje jedynie uzasadnione koszty takiej zmiany. Dostanie też ochronę przed skutkami bankructwa organizatora jego wyjazdu. A także w przypadku nienależytego wykonywania usług.

Teraz każdy polski pracodawca, gdy wysyła pracowników na wyjazd integracyjny czy szkolenie połączone z pobytem w spa, może korzystać z ochrony przewidzianej przez ustawę o usługach turystycznych. Imprezy, w skład których wchodzą przynajmniej dwie usługi, jak zakwaterowanie czy transport, podlegają bowiem przepisom ustawy o usługach turystycznych.

Korzystający z usług biura turystycznego teraz mogą także na korzystnych zasadach złożyć reklamację, a jeżeli to nie pomoże, iść do sądu i żądać odszkodowania za niewywiązanie się z umowy. Reklamacje składają osobiście lub listownie. Mają na to 30 dni od zakończenia imprezy. Biuro podróży nie ma prawa zastrzec w umowie krótszego terminu.

Na rozpatrzenie organizator ma 30 dni od jej złożenia po powrocie lub od zakończenia imprezy, jeżeli reklamacja została złożona w trakcie wyjazdu. Gdy nie ustosunkuje się do niej w tym terminie, uważa się, że ją uznał.

Te i wiele innych uprawnień zostanie po implementacji dyrektywy odebranych pracodawcom organizującym wyjazdy służbowe.

Ustawą nie objęto imprez organizowanych okazjonalnie i trwających krócej niż 24 godziny.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA