fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

MRPiS o polskich emeryturach dla Ukraińców: marginalny problem

Fotolia.com
Nie jest możliwe, by za półroczny okres ubezpieczenia obywatela Ukrainy w Polsce była wypłacana polska emerytura minimalna - twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zabrało głos tej w sprawie po wypowiedzi wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszki, przytoczonej 5 listopada na łamach gazety kresy.pl. Wicemarszałek stwierdził, że polscy podatnicy będą finansować minimalne emerytury Ukraińcom, nawet jeżeli ci przepracują np. tylko pół roku. Ukraina nie będzie zwracać Polsce tych pieniędzy. Stanisław Tyszka poinformował, że złożył w tej sprawie interpelację (nr 16546) do minister pracy Elżbiety Rafalskiej, ale nie otrzymał odpowiedzi.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało wczoraj, że odpowiedź na tę interpelację została udzielona 7 listopada 2017 i opublikowana na stronie Sejmu RP w 9 listopada br.

Resort Elżbiety Rafalskiej poinformował też, że nie jest prawdziwa informacja, iż na podstawie polsko-ukraińskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym, polscy podatnicy będą finansować minimalne emerytury obywatelom Ukrainy.

- Polsko-ukraińska Umowa o zabezpieczeniu społecznym nie reguluje kwestii minimalnych emerytur. Umowa nie reguluje także kwestii podwyższania polskich emerytur do kwot emerytur minimalnych obowiązujących w Polsce. Nie jest wiec możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w tym zakresie poprzez renegocjację Umowy - zapewnia MRPiPS.

Wyjaśnia, że w zakresie nabywania prawa do polskich emerytur przez obywateli Ukrainy mają zastosowanie, zgodnie z zasadą równego traktowania, takie same uregulowania jak do wszystkich innych osób zamieszkałych w Polsce i uprawnionych do polskich emerytur w myśl polskich przepisów.

- Oznacza to, że zarówno, w celu uzyskania polskiej emerytury minimalnej, jak też podwyższenia do kwoty polskiej minimalnej emerytury należy spełnić warunki określone ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskanie emerytury minimalnej jest zależne od warunku ukończenia, obowiązującego w Polsce wieku emerytalnego i posiadania minimalnego stażu ubezpieczenia (20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna) - podaje ministerstwo.

Natomiast podwyższenie do kwoty polskiej minimalnej emerytury jest możliwe po spełnieniu dodatkowego warunku, poza warunkiem wieku emerytalnego i stażu ubezpieczeniowego, tj. zamieszkania w Polsce. Zmiana miejsca zamieszkania skutkuje utratą podwyższenia do minimum.

- Jednakże, nawet po spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania podwyższenia do polskiej emerytury minimalnej, w przypadku emerytur przyznanych z zastosowaniem postanowień polsko-ukraińskiej Umowy, podwyższenia dokonuje się w taki sposób, aby suma emerytury polskiej i ukraińskiej nie była niższa od kwoty polskiej emerytury minimalnej. Kwota podwyższenia jest więc zależna od wysokości przyznanej emerytury polskiej oraz wysokości emerytury ukraińskiej. Dodatkowo, każdy wzrost emerytury polskiej lub ukraińskiej (np. z tytułu waloryzacji świadczenia) skutkuje zmniejszeniem kwoty przyznanego podwyższenia. Najprościej rzecz ujmując nie jest możliwe, by za półroczny okres ubezpieczenia obywatela Ukrainy w Polsce była wypłacana polska emerytura minimalna - twierdzi MRPiPS.

Ministerstwo podkreśla, że zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce pozytywnie wpływa na wzrost środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż za pracowników z tego kraju coraz częściej opłacane są składki ubezpieczeniowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na koniec III kwartału 2017 r. zgłoszonych do polskiego ubezpieczenia społecznego było 308 tys. obywateli Ukrainy.

- Tylko te osoby, w przyszłości, będą mogły ubiegać się o prawo do polskiej emerytury. Wyłączeni z tej możliwości będą obywatele Ukrainy, którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczeń w Polsce, mimo że pracują w Polsce - zapewnia MRPiPS.

- Wobec tak dużej liczby obywateli Ukrainy opłacających składki do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, liczba osób uprawnionych do emerytur, ustalonych z zastosowaniem polsko-ukraińskiej Umowy (850 - dane za październik 2017 r.) oraz liczba osób uprawnionych do otrzymywania dopłaty do polskiej emerytury minimalnej (263), jest marginalna - dodaje  ministerstwo.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA