fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnik Pro Bono: Bezinteresownie dzielą się wiedzą

Adobe Stock
Pierwszy etap plebiscytu Prawnik Pro Bono 2019 za nami. Znamy nazwiska osób, spośród których zostanie wybrany zwycięzca.

To już XVII edycja konkursu Prawnik Pro Bono. W tym roku o tytuł walczy 14 kandydatów. Spośród nich zostaną wybrane trzy osoby: dwie otrzymają wyróżnienie, a jednej przypadnie laur zwycięzcy.

Od wielu lat konkurs Prawnik Pro Bono organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Każda edycja jest inna. Przez wiele lat dominowali starsi prawnicy z dużych miast. Od kilku lat wyraźnie widać zmianę pokoleń.

Coraz więcej zgłoszeń dotyczy osób młodych. W tym roku wśród nadesłanych nominacji dominowali adwokaci i radcy prawni. Większość mieszka w dużych ośrodkach, głównie w Warszawie.

Zdecydowana większość nominacji pochodzi od organizacji pozarządowych. Różne były także formy pomagania. Wiele osób udziela bezpłatnych porad lub bezinteresownie reprezentuje w sądzie.

Kandydaci do tytułu Prawnik Pro Bono służą również pomocą prawną przy zakładaniu fundacji lub stowarzyszeń. Angażują się w prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Jak co roku szukamy osób, które wykazały się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono na rzecz osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych.

Tytuł może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze. Kandydatów do konkursu mogły zgłaszać osoby fizyczne i prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Nadesłane zgłoszenia oceni kapituła nagrody, złożona z wybitnych prawników oraz prezesów sądów. To oni wybiorą zwycięzcę konkursu.

Przez lata nagroda była wręczana podczas podsumowania rankingu kancelarii prawnych. W tym roku będzie to osobna uroczystość. Z uwagi na epidemię koronawirusa, wyjątkowo będzie miała formę online. Data nie jest jeszcze znana.

W ubiegłym roku Prawnikiem Pro Bono została adwokatka Anna Frankowska za wsparcie chorych nieuleczalnie dzieci i ich rodzin, a także pomoc prawną ofiarom księży pedofilów.

Więcej o kandydatach do tytułu Prawnik Pro Bono

Paweł Matyja – ADWOKAT, KATOWICE

Laureat konkursów oratorskich o randze międzynarodowej. Występował w roli eksperta ds. zmian klimatycznych podczas 24. Szczytu ONZ. Kandydat jest pełnomocnikiem wielu redakcji i dziennikarzy lokalnych gazet z okolic Katowic (Głos Zabrza, Gazeta Zawierciańska). Przyczynia się tym samym do obrony wolności słowa. Organizuje tez zbiórki na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Angażuje się w obronę praw zwierząt – pomaga Fundacji Świat Zwierzętom. Działa na rzecz lokalnej Izby Adwokackiej i jest jej pierwszym ( w ponad 100-letniej historii) rzecznikiem prasowym (funkcję wykonuje społecznie).

Paulina Kozłowska – RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Działa w Radcowskim Ośrodku Pomocy Pro Bono przy OIRP w Warszawie. Wspiera liczne projekty pomocowe mówcy i spadochroniarza Tomasza Kozłowskiego, udziela porad prawnych w programie „Interwencja" emitowanym na antenie Polsatu, w latach 2018-2019 we współpracy z Konsultantem Generalnym RP w Manchesterze udzielała porad prawnych Polakom na stałe przebywającym w Wielkiej Brytanii. W 2019-2020 udzielała pomocy w ramach programu „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Angażuje się w projekty edukacyjne młodzieży warszawskich szkół.

Hubert Szymański – RADCA PRAWNY, ŁÓDŹ, liczba nominacji: 2

Od 2016 roku pomaga osobom ubogim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego. Prowadzi porady w parafiach w Łodzi. Pomaga też Klasztorowi Ojców Franciszkanów, którego jest gwardianinem – przygotował m.in. internetową politykę prywatności dla klasztoru.

Błażej Szczęsny – RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Wykazał się dużą sumiennością wspierając Fundację Gwiazdka w roku 2019 w trudnej sprawie związanej z kierowaniem pod jej adresem wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Zuzanna Chromiec – APLIKANTKA ADWOKACKA, WARSZAWA

Kandydatka prowadzi pro pono sprawy sądowe związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych, również w aspekcie transgranicznym. Wiele z tych spraw ma charakter precedensowy, w niektóre zaangażowany był także Rzecznik Praw Obywatelskich. Nominowana doradza też organizacjom pacjentów.

Małgorzata Gołębiowska, RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Radca prawny w Zespole Bankowości i Finansów kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski. Kandydatka przez kilka miesięcy pomagała grupie osób z niepełnosprawnościami z gminy Sulejówek w organizacji i sformalizowaniu działalności fundacji. Fundacja została zarejestrowana a jej celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych.

Marta Nowak -RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Działa aktywnie pro bono w ramach Centrum Pro Bono, Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy OIRP w Warszawie. Angażuje się w prowadzenie szkoleń dla NGO – w roku 2019 było to szkolenie dotyczące zakładania spółek. W 2019 roku wspierała Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów – udzieliła pomocy w aż czterech sprawach.

Dr Marcin Włodarski – PRAWNIK, DOKTOR NAUK PRAWNYCH, WARSZAWA

Ekspert w dziedzinie nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Zaangażowany w sprawy pro bono w ramach Centrum pro Bono i programu kancelarii. Pomógł Fundacji Opus Organi w sprawie związanej ze współpracą z lokalnym samorządem.

Monika Horna-Cieślak – ADWOKAT, WARSZAWA

Laureatka konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra" za rok 2019. Specjalizuje się w prawnej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz krzywdzonych dzieci podejmuje działania naukowobadawcze, legislacyjne, szkoleniowe a także koordynowała projekty edukacyjne. Jest autorką publikacji i badań na temat przemocy wobec dzieci. Swoją aktywność na rzecz krzywdzonych dzieci rozpoczęła już jako studentka.

Katarzyna Zaklikocka – PRAWNIK, WARSZAWA

Była specjalistką w dziedzinie danych osobowych i ochrony prywatności w kancelarii Bird&Bird. W 2019 wielokrotnie wspierała prawnie Fundację eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Piotr Zawadzki – RADCA PRAWNY, RZECZNIK PATENTOWY, WARSZAWA

Specjalista w dziedzinie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych i prywatności w kancelarii Bird&Bird. Od kliku lat aktywnie działa pro bono m.in. w ramach programu Centrum Pro Bono. Wielokrotnie wspierał prawnie Fundację eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

dr Katarzyna Julia Kowalska – RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH, WARSZAWA Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego WPiA UW. Współautorka książki „Nieodpłatna pomoc prawna" (wraz z A.Bartnik), Wolters Kluwer 2019.

Kandydatka do końca 2019 roku prowadziła korporacyjną obsługę prawną Fundacji Edukacji Społecznej. Od lat prowadzi nieodpłatne poradnictwo dla osób żyjących z HIV i wykluczonych społecznie. Angażuje się w debatę publiczną związaną z rolą społeczeństwa w procesie zdrowienia osób będących w kryzysie psychicznym. Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ewa Hys – PRAWNIK, SKRZESZEW

W roku 2019 nominowana brała udział w tworzeniu regulaminu programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium. Dzięki tej pomocy organizacja uruchomiła w 2020 roku kompleksowy, pozainstytucjonalny system oddziaływań penitencjarnych i postpenitencjarnych obejmujący swym działaniem skazanych, a także wspierający ich rodziny. Kandydatka angażuje się także w pomoc na rzecz osób wykluczonych i najsłabszych, m.in. samotnych matek z dziećmi i seniorów.

Łukasz Pniewski – RADCA PRAWNY, KOSZALIN

Prawnik od 2010 roku wspiera pro bono Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia w Koszalinie – m.in. odbywa dyżury, podczas których udziela porad prawnych. W ostatnim czasie zaangażowany był także w pomoc w ramach programu "SPRAWIEDLIWOŚĆ - kompleksowe wsparcie dla pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych" realizowanego przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Mecenas od 2015 roku prowadzi cykliczne wykłady dla zrzeszonych w Okręgowej lzbie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z zakresu prawa pracy oraz nowych regulacji zawodowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA