Banki

KE chce Europejskiego Funduszu Walutowego

Bloomberg
Komisja Europejska zaproponowała stworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, urzędu europejskiego ministra gospodarki i finansów a także nowych instrumentów budżetowych dla strefy euro.

- Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce. Obecny silny wzrost gospodarczy zachęca nas do działań zapewniających, by unia gospodarcza i walutowa była bardziej zjednoczona, efektywna i demokratyczna i przynosiła korzyści wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, póki świeci słońce – przekonuje Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej. Kilka miesięcy temu, w orędziu o stanie Unii Europejskiej obiecywał on konkretne inicjatywy prawne mające pogłębić unię gospodarczą i polityczną. Obietnica ta jest spełniana a KE, proponuje plan działań na kolejne 18 miesięcy mający na celu pogłębić integrację strefy euro.

KE chce, by do połowy 2019 r. został utworzony Europejski Fundusz Walutowy. Instytucja ta ma być oparta na Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (EMS). „Jego obecne ramy finansowe i instytucjonalne pozostałyby zasadniczo niezmienione, podobnie jak rola, jaką odgrywają parlamenty narodowe. Kontynuowałby on zatem pomaganie państwom członkowskim strefy euro znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. EFW zapewniałby ponadto wspólny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i działał jako pożyczkodawca ostatniej instancji w celu ułatwienia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków wykazujących poważne trudności finansowe. We wniosku przewiduje się także szybsze podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych oraz bardziej bezpośrednie zaangażowanie EFW w zarządzanie programami pomocy finansowej. Z czasem EFW mógłby też rozwijać nowe instrumenty finansowe, na przykład w celu wsparcia ewentualnego mechanizmu stabilizacyjnego" – mówi komunikat KE.

Komisja chce uczynić również krok w stronę wspólnego budżetu dla strefy euro. Proponuje ona stworzenie "nowych instrumentów budżetowych" dla unii walutowej. Wśród tych instrumentów ma być mechanizm wsparcia dla reform strukturalnych w państwach członkowskich, mechanizm stabilizujący poziom inwestycji w przypadku dużych wstrząsów gospodarczych oraz mechanizm wsparcia konwergencji dla państw chcących przystąpić do strefy euro.

Komisja Europejska chce też powołania funkcji ministra gospodarki i finansów UE będącego jednocześnie wiceprzewodniczącym KE. „Jego powołanie jest możliwe w ramach obowiązujących Traktatów UE. Przez połączenie istniejących odpowiedzialności i dostępnej wiedzy fachowej to nowe stanowisko zwiększyłoby spójność, efektywność, przejrzystość i demokratyczną rozliczalność kształtowania polityki gospodarczej w UE i strefie euro, przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych. Osiągnięcie do połowy 2019 r. wspólnego porozumienia co do roli tego ministra pozwoliłoby na utworzenie tego stanowiska w ramach formowania przyszłej Komisji" – czytamy w komunikacie UE.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL