fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Wielkie zakupy złota przez NBP

NBP
Narodowy Bank Polski w tym i ubiegłym roku kupił łącznie 126 ton złota, czyli zwiększył swoje zasoby o ponad 120 proc. i wynoszą one już 229 ton. Do Polski wróci prawie połowa naszych zasobów tego kruszcu.

Za decyzją o zakupach złota przemawiało również porównanie z innymi krajami. Polska zajmowała dotychczas 21. miejsce na świecie pod względem posiadanych rezerw dewizowych i 34. pod względem zasobów złota. Dzięki zakupom zrealizowanym w ostatnich 12 miesiącach NBP przesunął się z 34. na 22. pozycję wśród banków centralnych na świecie i z 15. na 11. miejsce w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu.

Również udział złota w rezerwach dewizowych NBP kształtował się poniżej średniej dla wszystkich banków centralnych (10,5 proc.) i znacznie poniżej średniej w krajach europejskich (20,5 proc). Zakup złota pozwolił więc nie tylko zwiększyć bufor bezpieczeństwa finansowego kraju, ale także zbliżyć NBP pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych na świecie.

Banki centralne na świecie mają łącznie ok. 30 tys. ton złota. Najwięcej mają USA (8,1 tys. ton), Niemcy (3,4 tys. ton) oraz kolejno Włochy, Francja, Rosja i Chiny – wszystkie po ok. 2 tys. ton. Zasoby złota w posiadaniu NBP są niemal dwukrotnie większe niż w Szwecji (126 ton), nieco większe niż Belgii (227 tony) i zbliżone do Austrii i Hiszpanii (280 ton).

NBP wskazuje, że podobnie postępują też banki centralne innych krajów rozwijających się, które w ubiegłym roku zwiększyły stan posiadania kruszcu łącznie o ponad 500 ton.

100 ton złota wróci do Polski

Jako składnik oficjalnych aktywów rezerwowych, złoto NBP spełnia międzynarodowe standardy czystości i ma postać sztab London Good Delivery. Złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane na tzw. allocated account, czyli każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera.

Banki centralne dążą z reguły do dywersyfikacji miejsc przechowywania złota, m.in. w celu ograniczania ryzyka geopolitycznego, którego konsekwencją mogłaby być na przykład utrata dostępu lub ograniczenie możliwości swobodnego dysponowania złotem utrzymywanymi za granicą.

Ze względu na znaczne zwiększenie polskich zasobów złota i biorąc pod uwagę praktykę innych banków centralnych, zarząd NBP zdecydował o przeniesieniu połowy obecnych zasobów (około 100 ton), do skarbców NBP. Operacja została już zakomunikowana Bankowi Anglii i ma zostać przeprowadzona zgodnie z harmonogramem zapewniającym bezpieczeństwo tej operacji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA