fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Co kredytobiorca powinien wiedzieć o swoich prawach

123rf.com
Znajomość praw jako kredytobiorcy kuleje wśród Polaków. Tylko 40 proc. z nas wie, że może odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni od jej podpisania. Co piąty nie wie czy ma jakiekolwiek prawa po podpisaniu tej umowy.

Wiedza finansowa nadal nie jest mocną stroną Polaków. Blisko co piąty z nas ocenia jej stan jako niski, a prawie połowa – jako średni – wynika z badania wykonanego przez Ipsos na zlecenie firmy finansowej Wonga. Brak podstawowej wiedzy w tym zakresie często przekłada się na nieznajomość przysługujących nam, jako konsumentom, praw. Taka sytuacja może prowadzić do podejmowania złych decyzji w sferze finansów, które w konsekwencji mogą doprowadzić do upadłości konsumenckiej.

Co musisz wiedzieć

Jak wynika z badania Wonga, trzy czwarte respondentów wie, że przed udzieleniem finansowania kredytodawca ma obowiązek poinformować klienta o całkowitej kwocie zobowiązania. Mimo że ta liczba wydaje się duża, to jednak nadal co czwarty Polak nie ma świadomości, jakie informacje muszą zostać mu przekazane przez instytucję udzielającą finansowania. Pokazuje to, że często konsumenci podpisują umowę kredytu, nie znając tak istotnej informacji, jak dokładna kwota, jaką przyjdzie im zapłacić.

– Nie znając warunków zawieranej umowy narażamy się na różne zagrożenia, np. możemy stać się ofiarą nieuczciwych firm, które wykorzystują niewiedzę klientów. Aby trafnie podejmować decyzje finansowe, racjonalnie dysponować budżetem oraz wybierać odpowiednie dla nas produkty powinniśmy mieć świadomość posiadanych praw, które mogą w przyszłości uchronić nas przed problemami, a także przed działaniem nieuczciwych osób i podmiotów – przestrzega Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacyjnego w Wonga w Polsce.

Ponad 60 proc. respondentów wskazało, że kredytodawca musi im udzielić informacji o oprocentowaniu kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat w nim uwzględnianych, a także o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Jedynie 4 proc. ankietowanych przyznało, że nie wie, o czym powinien poinformować kredytodawca przed podpisaniem umowy.

Jak wygląda wiedza Polaków, jeśli chodzi o prawa przysługujące im już po uzyskaniu kredytu? Tylko niewiele ponad 40 proc. respondentów jest świadomych, że w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kredytowej może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Z kolei, co czwarty badany wie, że ma możliwość spłaty kredytu w całości, bądź części przed upływem jego terminu. Co niepokojące, aż 13 proc. badanych uważa, iż po zawarciu umowy kredytowej nie przysługują im żadne prawa, a 17 proc. deklaruje brak wiedzy na ten temat.

– Tak niski odsetek badanych znających prawo do odstąpienia od umowy kredytu dziwi. Zwłaszcza, że obecnie wielu Polaków na co dzień kupuje w internecie i korzysta z możliwości zwrotu towaru w terminie 14 dni. Wyniki badania pokazują, że z naszą świadomością finansową nie jest najlepiej – mówi Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec.

Doświadczenie dobrym doradcą

Wiedza na temat praw przysługujących konsumentom przed podpisaniem umowy kredytowej zwiększa się wraz z wiekiem. Respondenci mający 45-55 lat najczęściej udzielali poprawnych odpowiedzi dotyczących informacji, jakie musi przekazać instytucja finansowa klientowi przed udzieleniem kredytu – wynika z badania Wongi. Przykładowo, konieczność podania całkowitej kwoty kredytu wskazywało aż 81 proc. badanych z tej grupy wiekowej, podczas gdy wśród respondentów mających 20-24 lata było to 68 proc. Osoby w wieku 45-55 również najrzadziej odpowiadały błędnie, że kredytodawca nie musi nas o niczym informować.

– Wyniki badania pokazują również, że niestety młodzi ludzie mają niską wiedzę na temat przysługujących im praw. To niepokojące, zwłaszcza w kontekście najnowszych danych BIK, z których wynika, że masowo korzystają oni z produktów finansowych. Prawie co piąta osoba w wieku 18-24 lat posiada kredyt i jest zadłużona średnio na 11,6 tys. zł – dodaje Kopaczyńska-Grabiec.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA