fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF wprowadza kuratora do Idea Banku

spółka
Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała dzisiaj o do Idea Banku, niespełniającego wymogów kapitałowych, kuratora, którym będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Komisja Nadzoru Finansowego, dążąc do wzmocnienia nadzoru nad Idea Bankiem, jednogłośnie zdecydowała dziś o ustanowieniu w Idea Banku kuratora. Został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nadzór podkreśla, że BFG ma wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, i wyjaśnia, że celem ustanowienia kuratora jest wsparcie organów Idea Banku w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy będącego alternatywą dla scenariusza inwestorskiego zakładającego szybkie dokapitalizowanie banku, Ma także zapewnić efektywny przepływ informacji między Idea Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzenie możliwości bieżącego monitorowania podejmowanych w Idea Banku działań autosanacyjnych. „Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku” – podkreśla KNF.

Kurator ustanowiony w Idea Banku nie jest organem banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych, czyli zarządu i rady nadzorczej. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma celu umożliwienie kuratorowi efektywne wspieranie organów banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych. KNF podkreśla, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów.

W raporcie za 2018 r. Idea Bank dokonał ogromnych odpisów aktualizujących wartość aktywów, w wyniku czego kapitał własny banku na poziomie skonsolidowanym spadł aż o 85 proc. przez zaledwie trzy miesiące i wyniósł tylko 273 mln zł (wobec ponad 2,5 mld zł przed rokiem). Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył się do 4,11 proc., a współczynniki Tier 2,7 proc. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na poziomie skonsolidowanym. TCR spadł do zaledwie 2,74 proc. (wobec wymaganego 12,88 proc.), a współczynnik Tier 1 wyniósł 1,35 proc. (wobec wymaganych 10,88 proc.). Przypomnijmy, że europejskie regulacje wymagają Tier 1 na poziomie co najmniej 6 proc., a TCR 8 proc. Niedobór funduszy własnych wynosi ok. 1 mld zł na poziomie jednostkowym i 1,2 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA