fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Majowe egzaminy adwokacki, radcowski i komorniczy w reżimie sanitarnym

Uczestnicy testu na aplikację radcowską w Warszawie (na zdj.) mogli być bez maseczek tylko przy swoich stolikach
materiały prasowe
Zdający przychodzą na egzamin zdrowi, w maseczkach, z własnym sprzętem i przyborami - takie są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego ws. organizacji egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w maju 2021 r. Nieprzestrzeganie niektórych warunków może być podstawą do wykluczenia z egzaminu.

Przypomnijmy, zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości egzaminy adwokacki i radcowski  mają odbyć się w dniach 18-21 maja, a komorniczy w dniach 12-14 maja 2021.

W czwartek Rada Ministrów wyłączyła spod zakazu zgromadzeń te egzaminy zawodowe  oraz egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (odbędzie się 24 maja). Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w piątek 16 kwietnia (Dz.U. z 15 kwietnia 2021 r., poz. 700). Zdający oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu zawodowego będą mogły korzystać z hoteli.

Minister  Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Wytyczne zostały przesłane przewodniczącym komisji egzaminacyjnych i dziekanom okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych. Co z nich wynika?

Wytyczne oznaczono tak, by wyróżnić te, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem oraz takie, które powinny zostać przekazane zdającym ponownie, po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów choroby "kompatybilnych z objawami COVID-19". Dotyczy to nie tylko zdających i członków Komisji Egzaminacyjnej, ale też osób zapewniających obsługę informatyczną czy administracyjną. Nie można  przyjść na egzamin, jeżeli jest się objętym kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Naruszeniem warunków któregokolwiek z tych warunków stanowić będzie zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia z egzaminu.

Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).

Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie: zdający, członkowie Komisji Egzaminacyjnej, oraz - w przypadku wystąpienia takiej konieczności - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz  informatycznej albo osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji egzaminów.

Zdający nie będą mogli skorzystać z szatni. Rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) trzeba będzie trzymać przy swoim miejscu egzaminacyjnym (np. na oparciu krzesła) w taki sposób, by inne osoby nie miały z nimi kontaktu dotykowego.

Każdy zdający musi mieć własny sprzęt komputerowy i dozwolone materiały (teksty ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własne przybory piśmiennicze, kalkulator itp.  Obowiązywać będzie stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Zdający nie będą mogli wnosić na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, tabletów, czy innych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, a także jakichkolwiek rzeczy zbędnych. Komisja Egzaminacyjna nie zapewni ich przechowania.

Organizator egzaminów nie zapewni też zdającym wody pitnej ani posiłków. Ale można będzie przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

Zdający muszą przyjść na egzamin w maseczkach. Usta i nos będą obowiązani zakrywać do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Gdy już to zrobią, mogą zdjąć maski, ale  ponownie je założą w następujących sytuacjach:

1) w trakcie rozdawania i odbioru materiałów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej,

2) kiedy podchodzi członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,

3) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, korzystanie ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub z drukarki),

4) kiedy mają oddać zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzą z sali egzaminacyjnej.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej podczas poruszania się po sali i w trakcie czynności egzaminacyjnych wymagających kontaktu ze zdającymi muszą nie tylko zakrywać usta i nos maseczką, ale także mieć założone rękawiczki.

Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Sale egzaminacyjne powinny być regularnie wietrzone.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA