fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w 2017 r. - jak się przygotować

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina w jaki sposób przygotować się do zdawania prawniczych egzaminów zawodowych 2017 przy pomocy programu komputerowego.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski, w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Stosownie do treści § 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego, § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego, zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Termin

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Aplikacja

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

- zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;

- zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Wymagania

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

- procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

- system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;

- zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP11;

- 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

- wolny port USB;

- konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera2;

- odinstalowany program antywirusowy; wyłączony wygaszacz ekranu;

- opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja" /„wysoka wydajność"3;

- zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

- wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

- Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

- Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

- Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Testuj

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych" należy:

- Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy".

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwosci
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA