fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Analizy Rzeczpospolitej

Agregator Finansów kolejnym rozwiązaniem Nest Banku

Klienci zyskują możliwość kontrolowania stanu wszystkich swoich środków zgromadzonych na kontach w różnych bankach
shutterstock
Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank udostępnia kolejne nowości w bankowości elektronicznej. Agregator pozwala na sprawdzanie rachunków w innych bankach, przenoszenie środków czy analizę wpływów i wydatków.

Niedawno Nest Bank zaprezentował w swojej bankowości elektronicznej zakładkę Moja Rodzina i dodał kilka nowości w module dla firm. Teraz przyszła kolej na moduł Moje Finanse, za pomocą którego jego klienci mogą mieć podgląd do salda, odbiorców oraz operacji wykonywanych na wszystkich posiadanych kontach – także tych w innych bankach.

Nowe możliwości

W połowie września weszły w życie rozporządzenia zawarte w unijnej dyrektywie PSD2 dotyczącej płatności. Dzięki nim stało się możliwe zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi za pomocą jednej aplikacji. Klienci zyskują dzięki temu możliwość zarówno kontrolowania stanu wszystkich swoich środków zgromadzonych na kontach w różnych bankach, jak i wykonywania większości operacji bez przymusu logowania do każdego konta oddzielnie. Już teraz Nest Bank udostępnił swoim klientom rozwiązanie, które docelowo będzie umożliwiało automatyczne importowanie danych i zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi z poziomu jego aplikacji – moduł Moje Finanse.

Obecnie za pomocą modułu Moje Finanse klienci mają możliwość umieszczania informacji o wszystkich posiadanych rachunkach płatniczych prowadzonych w polskich złotych poprzez import do bankowości internetowej Nest Banku plików PDF z historią lub wyciągiem rachunku prowadzonego w innym banku.

Wszystkie finanse w jednym miejscu

Jak to działa? Jeżeli użytkownik posiada konta w Nest Banku (konto indywidualne, konto prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub oszczędnościowe) prowadzone w polskich złotych, to wszystkie informacje o nich wyświetlą się automatycznie w zakładce Moje Finanse.

Jeszcze przez chwilę rachunki, które klient posiada w innych bankach, muszą zostać dodane ręcznie. Wymaga to wcześniejszego wygenerowania pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z bankowości internetowej banku, w którym prowadzone jest konto i wczytania go w module Moje Finanse po wybraniu funkcji „dodaj konto". Po skutecznym zaimportowaniu pliku użytkownikowi zostaną wyświetlone dodatkowe zakładki z informacją o rachunkach z banków, z których klient wczytał pobrany plik PDF. Dzięki PSD2 już niebawem proces zostanie w pełni zautomatyzowany.

Jakie funkcjonalności ma zakładka Moje Finanse? Jedną z nich jest analiza finansów. Klient Nest Banku ma możliwość wygenerowania tabeli zawierającej bilans wpływów i wydatków. Wystarczy, że wskaże konta oraz przedział czasowy, dla których chciałby przeprowadzić taką analizę. Dzięki temu zyska podgląd do pełnej, zagregowanej historii pokazującej wpływy i wydatki dla każdego wskazanego rachunku, w zdefiniowanym powyżej terminie.

Kolejną funkcją jest przeniesienie odbiorców zdefiniowanych. Na podstawie wgranego do Moich Finansów pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z innego banku Nest Bank dokonuje analizy odbiorców przelewów realizowanych przez klienta. Dzięki temu klient otrzymuje propozycje automatycznego przeniesienia odbiorców. Klient samodzielnie decyduje, których odbiorców chciałby przenieść, ma również możliwość dokonania edycji ich danych.

Operacja przeniesienia odbiorców wymaga autoryzacji kodem jednorazowym, zgodnie ze sposobem autoryzacji ustawionym przez użytkownika (kod SMS lub autoryzacja mobilna). Po autoryzacji odbiorcy zostaną zapisani w bazie odbiorców klienta jako odbiorcy niezaufani i będzie można wykorzystać ich dane podczas zlecania kolejnych operacji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Nest Banku.

Przenoszenie środków

W ramach modułu Moje Finanse klienci mają także możliwość przeniesienia środków z rachunku prowadzonego w innym banku na wybrany przez nich rachunek w Nest Banku. W celu usprawnienia procesu przenoszenia środków udostępniono klientom możliwość szybkiego przelewu na konto w Nest Banku. Dzięki temu klient może zrealizować taką płatność nawet w 15 minut.

Funkcjonalność ta została udostępniona dla banków współpracujących z pośrednikiem szybkich płatności i pozwala na przeniesienie środków w ten sposób tylko raz dla wybranego banku. Jeżeli klient w przyszłości chciałby dodatkowo przenieść środki z rachunku prowadzonego w innym banku, a już raz z funkcjonalności szybkich płatności skorzystał lub jeżeli bank zewnętrzny nie współpracuje z pośrednikiem płatności, wówczas może wykonać taki przelew samodzielnie.

Odświeżanie danych

Dane z rachunków w innych bankach, które klient dodał do swojej zakładki Moje Finanse, mogą być odświeżone w każdym momencie, bez utraty wcześniej zaimportowanych informacji. W szczegółach konta użytkownik znajdzie informacje, kiedy miało miejsce ostatnie odświeżenie danych i jeżeli uzna, że dane konta zewnętrznego należy już zaktualizować, będzie mógł to zrobić poprzez wgranie pliku PDF z nowym wyciągiem lub historią pobranego z bankowości internetowej innego banku. Po pozytywnie zakończonym procesie importu danych konto zostanie odświeżone o dodatkowe informacje o koncie prowadzonym w innym banku.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Małgorzata Adamczyk, dyrektor zarządzająca obszarem rozwoju i sprzedaży w kanałach cyfrowych w Nest Banku

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na działanie Nest Banku jako zewnętrznego dostawcy usług (ang. TPP – third party provider). Dzięki zgodzie na działanie jako TPP Nest Bank będzie mógł korzystać z danych klientów udostępnianych przez inne banki za pośrednictwem interfejsu API. Na dostęp do tych danych muszą wyrazić zgodę klienci. Do otwarcia interfejsów zobligowane są wszystkie banki w Polsce na mocy dyrektywy PSD2. Status TPP pozwala Nest Bankowi w pełni korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą otwarta bankowość. A będzie ich bardzo wiele. Za sprawą usług AIS (Account Information Services) nasi klienci zyskają możliwość w pełni automatycznego agregowania swoich danych finansowych z różnych kont bankowych w jednym miejscu. Ponadto za pośrednictwem usługi PIS (Payment Initiation Services) klienci będą mogli zlecać przelewy z innych kont bankowych. Już teraz klienci Nest Banku mogą korzystać z Agregatora Finansów, który umożliwia zebranie danych z rachunków prowadzonych w innych bankach. Obecnie jest to rozwiązanie manualne – wymaga importu pliku PDF, ale wkrótce, dzięki mocy przepisów PSD II i licencji TTP, Nest Bank będzie mógł je zautomatyzować. Wymaga to przygotowania technologicznego – w szczególności udostępnienia przez wszystkie banki działającego API (Aplication Programming Interface), które umożliwi agregację danych w jednym miejscu.

- Materiał powstał we współpracy z nest bankiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA