Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 kwietnia 2023 r. (sygn. akt V SA/Wa 2642/22), po raz kolejny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi o konieczność zapewnienia przez przychodnie rodzinne realnej możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z placówką: pacjenci powinni móc bez przeszkód dodzwonić się do rejestracji.

W 2022 r. Rzecznik prowadził w tej sprawie postępowanie wyjaśniające wobec jednej z przychodni rodzinnych. Ustalił wówczas, że pacjenci mają bardzo ograniczone możliwości nawiązania połączenia z rejestracją tej placówki: odbierano tam jedynie co piąte połączenie. Pacjenci mieli zatem duże trudności, by zapisać się na wizytę lekarską. W opinii Rzecznika taka praktyka naruszała zbiorowe prawa pacjentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości, co do słuszności wydanej przez Rzecznika decyzji w tej sprawie.

RPP przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość nawiązania połączenia z rejestracją podstawowej opieki zdrowotnej bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia w tym zakresie są niedopuszczalne i świadczą o stosowaniu przez placówkę medyczną praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.

W 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że niezapewnienie pacjentom realnego kontaktu telefonicznego z przychodnią, narusza prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Czytaj więcej

Ważny wyrok dla pacjentów. Sąd: przychodnia musi odbierać telefon od razu