Pacjenci bez rekompensaty za błędy lekarzy

Leczący się w przychodni, ale też w prywatnym szpitalu nie będą mieli prawa do szybkiego odszkodowania za błąd.

Publikacja: 06.04.2023 02:00

Pacjenci bez rekompensaty za błędy lekarzy

Foto: Adobe Stock

Rzecznik praw pacjenta, nie czekając na ustawę o jakości, już zbiera informacje o błędach medycznych. Od początku 2022 r. naliczył ich ponad 900. Do 580 doszło podczas pobytu w szpitalu, do 78 u lekarza specjalisty, a do 68 – w POZ.

Rzeczpospolita

Najwięcej błędów w szpitalach

– Zbieranie informacji przez rzecznika o potencjalnych zdarzeniach niepożądanych ma przede wszystkim odpowiednio przygotować urząd do wprowadzenia zapisów ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Jednocześnie już teraz, dzięki analizie występujących zdarzeń niepożądanych, możemy działać skuteczniej na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów – mówi Agnieszka Chmielewska, radca w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Ze statystyk rzecznika praw pacjenta wynika, że ponad jedna trzecia pacjentów nie będzie miała dostępu do uproszczonej ścieżki odszkodowawczej. Na wypłatę świadczenia kompensacyjnego będą miały bowiem szanse wyłącznie osoby pokrzywdzone zdarzeniami medycznymi, do których doszło w publicznych szpitalach. Ale zdaniem ekspertów dane są niedoszacowane.

– To zrozumiałe, że na tym etapie dane rzecznika praw pacjenta są fragmentaryczne. Bazując na opracowaniach naukowych z zagranicy, możemy szacować, że w Polsce co roku popełnia się około kilkunastu tysięcy błędów medycznych. Oczywiście, nie każdy błąd łączy się z dotkliwymi skutkami dla pacjenta, ponieważ mają one różny charakter. Sądzę też, że ponad połowa pacjentów nie zostanie objęta systemem kompensacji – komentuje dr hab. Radosław Tymiński, radca prawny.

Jego zdaniem większość poszkodowanych pacjentów nie będzie miała wyboru: dochodzić odszkodowania w sądzie czy wystąpić o świadczenie kompensacyjne u RPP. To drugie rozwiązanie jest nie tylko szybsze, ale i tańsze.

Czytaj więcej

Szpitale będą analizować błędy personelu

Chorzy nierówno traktowani

Zgodnie z odrzuconą przez Senat na ostatnim posiedzeniu ustawą przepisy o świadczeniu kompensacyjnym stosuje się bowiem wyłącznie do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania lub zaniechania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu.

– Przepisy pozbawiają więc prawa do uzyskania świadczenia kompensacyjnego pacjentów wszystkich przychodni i niepublicznych szpitali. Jeśli lekarz w szpitalu publicznym przepisze zły lek, jego pacjent będzie mógł otrzymać świadczenie kompensacyjne, ale jeżeli do tego samego błędu dojdzie w przychodni publicznej, pacjent będzie wyłączony spod ochrony. To w moim przekonaniu niczym nieuzasadnione nierówne traktowanie – uważa dr hab. Radosław Tymiński.

Nierówno traktuje się nie tylko pacjentów, ale i podmioty lecznicze. Publiczne szpitale wypłacą mniej odszkodowań. Zaoszczędzą też na ubezpieczeniach.

– Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi być ubezpieczony. Składka na ubezpieczenie zależy zaś od liczby zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w której podmiot skorzystał z polisy. Mówiąc prosto: im częściej korzystamy z polisy, tym większą składkę płacimy. Podmioty objęte systemem kompensacji szkód nie będą korzystać z polisy, więc zapłacą niższe składki w porównaniu z innymi podmiotami działającymi na tym samym rynku. To z pewnością wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw – mówi dr hab. Radosław Tymiński.

Na niekonstytucyjność uchwalonych przepisów wskazywali także senaccy eksperci. W opinii do ustawy przypomnieli, że zasada równości oznacza jednakowe prawa i obowiązki dla wszystkich osób należących do tych samych kategorii, przy czym ich wyróżnienie ma nie być arbitralne. Musi się opierać na usprawiedliwionych kryteriach możliwych do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym.

Dokonane zróżnicowanie pacjentów ma więc charakter niedopuszczalnej konstytucyjnie dyskryminacji.

Co więcej, uprawnienie do świadczenia kompensacyjnego wiąże się z jednej strony z prawem do ochrony zdrowia gwarantowanym przez art. 68 ust. 1 konstytucji „każdemu”, z drugiej zaś – z art. 68 ust. 2, który stanowi, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rzecznik praw pacjenta, nie czekając na ustawę o jakości, już zbiera informacje o błędach medycznych. Od początku 2022 r. naliczył ich ponad 900. Do 580 doszło podczas pobytu w szpitalu, do 78 u lekarza specjalisty, a do 68 – w POZ.

Najwięcej błędów w szpitalach

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?