Jak donosi RPO hospicja muszą zapożyczać się u swoich podopiecznych na ostatnie opakowania leku, tak by móc podać je innym chorym. Wielu pacjentów, w tym ci cierpiący na choroby nowotworowe, po operacjach czy też z skomplikowanymi schorzeniami zwyrodnieniowymi otrzymują mniej skuteczne terapie, albo też zmuszeni są do trwania w bólu. 

Problem z produktami podawanymi doustnie zawierającymi morfinę potwierdził również prof. Wojciech Leppert, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Podkreślił on potrzebę natychmiastowych działań - co najmniej kilkadziesiąt tysięcy pacjentów wymaga leczenia morfiną bólu i duszności, w jego ocenie jest to problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. Ludzie pozbawieni pomocy mogą izolawać się od najbliższych, uciekać od całego społeczeństwa ze względu na odczuwane wrażenie i obawę niezrozumienia. 

Czytaj więcej

Ani lekarze, ani aptekarze nie chcą decydować o refundacji

Naczelna Rada Aptekarska również otrzymuje sygnały o brakach w morfinie i niemożliwości zapewnienia jej pacjentom. Problem z dostępnością dotyczy najpopularniejszych leków z morfiną, tj. MST Continus, Sevredol czy DHC Continus.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 18 października 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, na 1 listopada 2022 r. reguluje 200 "zagrożonych" produktów, w tym m.in. leki z morfiną. 

Ustawa Prawo farmaceutyczne dopuszcza sprowadzenie z zagranicy leku dopuszczonego do obrotu, ale niedostępnego obecnie na rynku - jest to import docelowy. Dotyczy to zastosowania leku niezbędnego do ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Eksperci wskazują jednak, że taka procedura jest długotrwała oraz kosztowna, a co za tym idzie nie będzie niosła pomocy każdemu z pacjentów.