Zmiany w systemie opieki zdrowotnej, czyli mapa potrzeb po nowemu

Mapa potrzeb zdrowotnych wchodzi w nową fazę. Kluczową zmianą, w stosunku do wcześniejszych edycji, jest wprowadzenie w ochronie zdrowia systemu planowania strategicznego.

Publikacja: 26.10.2021 10:00

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej, czyli mapa potrzeb po nowemu

Foto: rp.pl

Materiał promocyjny

Rozwiązanie to umożliwi podejmowanie właściwych działań w oparciu o dane na temat rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Nową jakością w mapie jest formułowanie rekomendowanych kierunków działań, na podstawie których podejmowane będą decyzje w sektorze zdrowia, we wszystkich zakresach opieki zdrowotnej. Część analityczna mapy została przeniesiona na platformę internetową Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. To sprawi, że łatwiej będzie pozyskać informacje i mapa będzie bardziej czytelna.

Nowy dokument jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2021 r. poz. 69. Będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Nowa mapa usprawni system ochrony zdrowia

Mapa potrzeb zdrowotnych w nowej formule pozwala stworzyć sprawnie funkcjonujący, nowoczesny, racjonalnie finansowany i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia.

Są w niej zawarte:

• analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego;

• wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań dla obszaru kraju oraz poszczególnych województw.

Odmieniona mapa potrzeb zdrowotnych pozwala na wprowadzenie takiego systemu, w którym podejmowane działania są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem, określony jest czas ich realizacji oraz środki finansowe. Muszą być one oparte o rzeczywiste potrzeby zdrowotne społeczeństwa, ale z określeniem priorytetów.

Z uwagi na ograniczone zasoby, nie tylko finansowe, ale też czasowe i kadrowe, nie jest możliwe realizowanie wszystkich zadań jednocześnie. W pierwszej kolejności muszą być podejmowane te, które przyniosą największą korzyść zdrowotną dla ogółu społeczeństwa.

Należy przy tym skupić się na obszarach, w których obecnie wyniki zdrowotne są najbardziej oddalone od możliwych do uzyskania i osiąganych w innych państwach, w tym Unii Europejskiej.

Liczba porad lekarskich w rehabilitacji domowej w przeliczeniu na 100 tys. ludności względem miejsca

Liczba porad lekarskich w rehabilitacji domowej w przeliczeniu na 100 tys. ludności względem miejsca zamieszkania pacjenta w 2019 r.

Mapa potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026

Działanie w oparciu o rzeczywiste dane

Kierunki działań potrzebnych do poprawy opieki zdrowotnej będą analizowane i rekomendowane w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł. Przykładowo, w nowej mapie wskazuje się na konieczność racjonalizacji liczby łóżek na oddziałach szpitalnych lub ich przekształcanie, zgodnie z prognozami demograficznymi, w łóżka opieki długoterminowej, przy założeniu przesunięcia leczenia części pacjentów ze szpitala do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Zaleca się też wzmocnienie roli Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, by poprawić zgłaszanie się pacjentów do tej formy pomocy i tym samym odciążyć Szpitalne Oddziały Ratunkowe z przypadków niewymagających ratowania zdrowia i życia.

Nowy dokument uwzględnia też wpływ pandemii COVID-19 na potrzeby zdrowotne. Tutaj ważnym punktem jest dalsze upowszechnienie telerehabilitacji, czyli ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu, pod nadzorem fizjoterapeuty, za pośrednictwem wideorozmowy. Takie rozwiązanie jest korzystne szczególnie dla pacjentów, których stan zdrowia utrudnia dojazd do miejsca udzielania tradycyjnych świadczeń, a ponadto niweluje ryzyko rozprzestrzeniania chorób zakaźnych.

Najnowsza mapa uwzględnia też starzenie się populacji kraju i potrzebę zwiększenia dostępności do nowoczesnych form usług z zakresu telemedycyny, teleopieki oraz e-Zdrowia dla osób starszych i innych osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcia wymaga także proces cyfryzacji ochrony zdrowia oraz wzmocnienie infrastruktury informatycznej w szpitalach, w tym rozwój nowoczesnych kanałów informacyjnych dla pacjenta. Dodatkowo rekomenduje się zwiększenie dostępności badań diagnostycznych w warunkach ambulatoryjnych.

Planowanie inwestycji i wydatkowanie środków publicznych

Mapa potrzeb zdrowotnych pomoże w planowaniu inwestycji i optymalnym wydatkowaniu środków publicznych w ochronie zdrowia. Analizy i rekomendowane kierunki działań wykorzystane będą przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentów na poziomie programowym, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, krajowych i wojewódzkich planów transformacji, czy polityki spójności. Mapa została już wykorzystana przy przygotowywaniu głównego dokumentu strategicznego dla sektora zdrowia, czyli Zdrowej Przyszłości, który zostanie opublikowany jesienią tego roku.

rp.pl

Materiał promocyjny

Rozwiązanie to umożliwi podejmowanie właściwych działań w oparciu o dane na temat rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Pozostało 96% artykułu
Zdrowie
Choroby zakaźne wracają do Polski. Jakie znaczenie mają dziś szczepienia?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Zdrowie
Peru: Liczba ofiar tropikalnej choroby potroiła się. "Jesteśmy w krytycznej sytuacji"
Zdrowie
W Szwecji dziecko nie kupi kosmetyków przeciwzmarszczkowych
Zdrowie
Nerka genetycznie modyfikowanej świni w ciele człowieka. Udany przeszczep?
Zdrowie
Ptasia grypa zagrozi ludziom? Niepokojące sygnały z Ameryki Południowej