W debacie udział wzięli: Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP, Karolina Kędziora, radca prawna, Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Mirosław Wróblewski, radca prawny.

Zobacz DEBATĘ