Specwydział dla śledczych działa - prokuratorzy tracą immunitety w SN

Kolejni prokuratorzy tracą immunitety przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To krok do procesów karnych.

Aktualizacja: 23.07.2020 09:23 Publikacja: 22.07.2020 19:13

Specwydział dla śledczych działa - prokuratorzy tracą immunitety w SN

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

Warszawski prokurator Józef G. ma uchylony immunitet. Zdecydowała o tym w środę Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Wcześniej nie zgodził się na to sąd dyscyplinarny I instancji.

Sprawa ma swoje korzenie w 2010 r. i, najogólniej mówiąc, chodzi o Smoleńsk. A konkretnie? Prokuratora Józefa G. z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga chce ścigać Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Planuje postawić mu zarzut z artykułu 231 kodeksu karnego, który mówi o niedopełnieniu obowiązków. Za co?

Prokurator G. zajmował się przed laty cywilnym wątkiem dotyczącym organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska do Smoleńska na uroczystości w Katyniu w 2010 r. Wątek ten został umorzony, bo nie dopatrzono się poważnych uchybień w organizacji lotu. G. stał na czele zespołu prokuratorów, którzy się śledztwem zajmowali. Z tej sprawy wyłączono wątek BOR. Teraz sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.

Czytaj też:

Prokurator usunięty ze służby za bójkę w taxi o 12 zł

Prokurator stracił urząd po drinkach na sali rozpraw

Sędziowie i prokuratorzy tracą immunitety, urzędy i pieniądze

Poważne przestępstwa

Powołany w Prokuraturze Krajowej specjalny wydział do ścigania przestępstw sędziów i prokuratorów działa już ponad cztery lata. Rok temu zarejestrowanych w nim było 1100 spraw. Dziś, jak ustaliła „Rzeczpospolita", w Prokuraturze Krajowej prowadzi 80 śledztw.

Najpoważniejsze dotyczą korupcji, przestępstw przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych czy przeciwko wiarygodności dokumentów, a także spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

– Zgodnie z art. 19 § 4 ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze – w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzone są wyłącznie postępowania „w sprawach najpoważniejszych przestępstw popełnionych m.in. przez sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury" – informuje PK.

Wydział Spraw Wewnętrznych PK nadzoruje i koordynuje również postępowania prowadzone w innych jednostkach prokuratury i przed sądami w całym kraju, w których wśród osób podejrzanych lub oskarżonych są prokuratorzy, sędziowie czy też asesorowie.

Specwydział monitoruje też procesy, w których strona wniosła skargę na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki.

Pytanie co dalej

W drugiej rozpoznawanej w środę sprawie prokuratora Michała Z. Izba Dyscyplinarna SN postanowiła skorzystać ze wsparcia składu siedmioosobowego, któremu przedstawiła do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne następującej treści:

„Czy zgodne z normą wynikającą z przepisu art. 163a § 2 ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze – jest merytoryczne rozpoznanie odwołania złożonego od wyroku, w którym sąd dyscyplinarny II instancji uznał obwinionego prokuratora za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, zmieniając wyrok sądu I instancji w części dotyczącej winy i jednocześnie odstępując od wymierzenia kary?"

Wcześniej, na rozprawie 28 stycznia 2020 r., SN postanowił odroczyć rozprawę w celu wydania postanowienia o przekazaniu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów na posiedzeniu niejawnym.

Sprawa dotyczy śledczego z Kielc, który prowadził postępowanie przeciwko kibicowi Wisły Kraków Piotrowi K. Mężczyzna ten był oskarżony o zabójstwo kibica Korony Kielce w 2007 r. Po zbrodni przez osiem lat ukrywał się w Anglii. Wysłano za nim list gończy. Dopiero w styczniu 2019 r. udało się go zatrzymać.

Sygnatura akt: II DO 10/20,

II DSI 4/20

Sędziowie i prokuratorzy pod lupą

? Specjalny wydział spraw wewnętrznych w Prokuraturze Krajowej

w marcu 2016 r., wraz z wejściem w życie nowej ustawy – Prawo

o prokuraturze, powołał Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

i prokurator generalny.

? Każdego dnia wpływa do PK nawet po kilka zawiadomień

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, którego mieli się dopuścić sędziowie lub prokuratorzy.

? Część to skargi na źle prowadzone postępowania, pojawiające się zarzuty o ukrywaniu dowodów czy przekraczaniu uprawnień

i niedopełnianiu obowiązków poprzez zaniechanie wyjaśnienia jakiejś sprawy. Często piszą też ludzie niezadowoleni z wyroku czy decyzji prokuratury, która ich bezpośrednio dotyka. Bywają też głosy zwykłych pieniaczy, którzy piszą skargi wielokrotnie.

? Są też doniesienia większego kalibru, np. o rzekomym udziale

w zorganizowanej grupie przestępczej czy korupcji na dużą skalę.

Wszystkie sprawy, które trafiają do wydziału, są badane.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego