Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej napisał właśnie w tej sprawie do Sebastiana Kalety, wiceministra sprawiedliwości.

Ma to związek z prowadzonymi właśnie w resorcie pracami nad rozwojem portalu informacyjnego sądów powszechnych oraz przepisem dotyczącym doręczeń pism procesowych. Na jego mocy w sytuacji braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd ma doręczać profesjonalnym pełnomocnikom pisma przez umieszczenie na portalu informacyjnym.

Za datę doręczenia uznana będzie data zapoznania się przez odbiorcę z pismem, a w przypadku braku aktywności pismo uznane będzie za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go w systemie.