Prowadzenie przez specjalny zespół prac nad systemem ocen w Prokuraturze Krajowej potwierdza Maciej Kujawski z Biura Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Mają być zakończone do połowy marca.

Wszystko wskazuje więc na to, że Edward Zalewski, prokurator krajowy, chce, aby system ocen okresowych był gotowy, zanim rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego stanie się faktem (31 marca).

[srodtytul]Ustawy brak[/srodtytul]

Determinacja jest duża – zespół pracuje, chociaż ciągle nie ma delegacji ustawowej do wydania takiego rozporządzenia. A nie ma, bo wobec licznych kontrowersji prace nad nowelizacją [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=33353F62E7858342052C1654334EB59A?id=162548]prawa o ustroju sądów powszechnych[/link] (wprowadzającą oceny) zostały wstrzymane.

„Rz” dotarła do trzech projektów założeń do rozporządzenia i przygotowywanych formularzy ocen. Planuje się wprowadzenie kilku różnych formularzy w zależności od tego, kto będzie oceniany. Weryfikowani będą też wizytatorzy oceniający prokuratorów.

Prokurator krajowy rozważa wprowadzenie na polski grunt rozwiązań, które funkcjonują we Francji. – W pracach zespołu wzorce francuskie są brane pod uwagę – potwierdza Kujawski. – Nie jest to jednak materiał wyjściowy.

[srodtytul]Jakie kryteria[/srodtytul]

Szef danej prokuratury, jego zastępcy oraz kierownicy poszczególnych komórek będą oceniani na podstawie takich kryteriów, jak: poziom kompetencji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dyspozycyjność i poświęcenie dla służby.

Badany będzie też sposób kierowania prokuraturą czy wydziałem. Chodzi m.in. o umiejętność podejmowania trafnych decyzji, relacje z sądami i policją, a także władzami samorządowymi. Będzie także oceniana kultura urzędowania (w tym kultura osobista, sposób zachowania się wobec uczestników postępowania itd.). Inaczej mają być oceniani zwykli prokuratorzy, inaczej pracujący w PG (patrz: ramka).

Przedstawiciele prokuratorskich związków zawodowych są krytyczni. – Ten system nie wiąże wysokiej oceny okresowej z awansem, który pozostanie w sferze dowolności – mówi Jacek Skała, wiceprzewodniczący związku.

– Autorzy projektów tracą z pola widzenia to, że prokuratura i sąd to nie są szkoły, w których uczniowie pracują na jednakowym podręczniku czy francuskim formularzu. Każda sprawa jest inna, referaty są zróżnicowane. Nie da się przyłożyć do spraw np. o pranie brudnych pieniędzy i o zniszczenie płotu jednakowej matrycy, nawet z francuskim rodowodem – dodaje.

Zdaniem prokurator Małgorzaty Bednarek ze stowarzyszenia Ad Vocem tak skonstruowany system ocen to powrót do lat 80., kiedy to weryfikacji poddawano postawy moralne prokuratorów, a nie ich pracę.

– Proponowany system spowoduje jednocześnie zaangażowanie całej grupy prokuratorów w zadania inne niż zwalczanie przestępczości – kończy Jacek Skała.

[ramka][b]Co będzie weryfikowane[/b]

- Ogólne kwalifikacje zawodowe (umiejętność słuchania, wymiany informacji, podejmowania decyzji, przystosowania się do nowych sytuacji).

- Prawnicze i techniczne kwalifikacje zawodowe (wykorzystywanie wiedzy prawniczej, prezentowanie sprawy przed sądem, prowadzenie akt).

- Kwalifikacje organizacyjne i animacyjne (działania służące „ożywieniu” prokuratury, wydziału).

- Zaangażowanie zawodowe (zdolność do pracy, skuteczność jakościowa i ilościowa, doskonalenie wiedzy, relacje z innymi instytucjami).[/ramka]

[b]Zobacz [link=http://grafik.rp.pl/grafika2/452070]kartę ocen prokuratorów[/link][/b]

[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/02/27/francuskie-formularze-do-oceny-prokuratorow/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b] [/ramka]