Nowy wątek w sprawie prokurator Ewy Wrzosek. Adwokatura chce wyjaśnień

Główna Rzecznik Dyscyplinarna Adwokatury zwróciła się do Izby Adwokackiej w Warszawie o sprawdzenie czy nie doszło do deliktu dyscyplinarnego ze strony adwokatów przy sporządzaniu wniosków dotyczących m.in. zmiany statutów mediów publicznych.

Publikacja: 02.04.2024 17:39

Prokurator Ewa Wrzosek

Prokurator Ewa Wrzosek

Foto: PAP/Tomasz Gzell

28 marca portal Wirtualna Polska opisał sprawę wniosków prokuratorskich podpisanych przez prokurator Ewę Wrzosek, a sporządzonych prawdopodobnie poza prokuraturą. Dotyczyły one przystąpienia prokuratora do spraw o zmianę statusów m.in. Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W tekście opisano sieć niejasnych powiązań między Ewą Wrzosek, organizacją Wolne Sądy, a kancelarią Clifford Chance. Zastanawiające jest m.in. że jeden z wniosków został wysłany z placówki pocztowej oddalonej kilka kilometrów od siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, za to kilkaset metrów od siedziby kancelarii, oraz zeskanowany na urządzeniu którego nie posiada ta jednostka prokuratury, a które jest w posiadaniu Clifford Chance. Co więcej, obecnie kancelaria ta obsługuje TVP, Polskie Radio oraz PAP. 

 „Dzień przed wysłaniem przez prokurator Wrzosek wniosków w sprawie Radia Kielce swoją opinię do sądu przesłała Fundacja Wolne Sądy. Została ona przygotowana na takim samym urządzeniu, co pismo Wrzosek. Jedna z założycielek Wolnych Sądów jest prawniczką w Clifford Chance” - czytamy w tekście Patryka Słowika.

Czytaj więcej

Prokurator Wrzosek: Treść wniosków o zabezpieczenie skonsultowałam z innymi prokuratorami

Adwokatura będzie wyjaśniać sprawę ewentualnych deliktów

Tymczasem w dniu publikacji tekstu Wirtualnej Polski, tj. 28 marca, Główna Rzecznik Dyscyplinarna Adwokatury Ewa Krasowska wysłała pismo do Rzecznik Dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Warszawie, Anny Miki-Kozak. W treści pisma powołała się na wspomniany tekst i wskazała, że „zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia deliktu przez adwokatów”. Na podstawie par. 19 pkt 4 Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (znowelizowanego w 2018 r.) poleciła też zarządzenie czynności sprawdzających w tej sprawie. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, pismo to wpłynęło we wtorek po południu do izby warszawskiej, ale nie podjęto jeszcze decyzji co do wszczęcia takich czynności.

Do opisanej sprawy jeszcze przed świętami krytycznie odniósł się na portalu X (dawniej Twitter) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, stwierdzając, że „granice zostały przekroczone” i „nie jest tak, że nic się nie stało. Stało się”. Dodał, że jeśli kancelaria chciała interweniować, mogła formalnie złożyć wniosek do prokuratury. Wskazał też, że nie ma w adwokaturze zgody na takie, budzące wątpliwość, praktyki. 

Czytaj więcej

Szef adwokatury o sprawie prokurator Wrzosek: granice zostały przekroczone

Radcowie prawni oczekują na wyniki postępowania w prokuraturze

Z kolei Gerard Dźwigała, Główny Rzecznik Dyscyplinarny Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w odpowiedzi na nasze pytania wskazał, że nie ma kompetencji nadzorczych w stosunku do rzeczników dyscyplinarnymi Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz uprawnienia do wydawania im poleceń, w szczególności w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

-Natomiast z informacji prasowych wiadomo mi, że w sprawie zdarzeń opisywanych poniżej prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. W związku z tym, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zakładam, że w razie stwierdzenia przez właściwe organy, że w sprawie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przez radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego organ prokuratury poinformuje o tym właściwego rzecznika dyscyplinarnego, który na tej podstawie może zainicjować dochodzenie dyscyplinarne — komentuje Gerard Dźwigała.

Czytaj więcej

Lex Super Omnia wzywa prok. Wrzosek do wyjaśnień. "Prowadzone jest postępowanie"

Bartosz Miszewski, Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że „analizuje wszelkie sygnały, czy to wynikające ze złożonych zawiadomień czy też wypływające z przestrzeni publicznej, mogące wskazywać na popełnienie przez radcę prawnego albo aplikanta radcowskiego przewinienia dyscyplinarnego.” Podkreśla przy tym że obejmuje to nie tylko zachowania związane z wykonywaniem przez nich zawodu ale także te w życiu prywatnym albo publicznym, jeśli mogą naruszać godność zawodu radcy prawnego. W związku z tym w sferze zainteresowań rzecznika znajduje się w przytoczonej na początku publikacji.

Jednocześnie  dodaje, że „w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest uprawniony do wypowiadania się, o decyzjach dotyczących podjęcia czynności sprawdzających, wszczęcia postępowania jak i o prowadzonych już postępowaniach dyscyplinarnych." Wynika to z faktu że na etapie postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym obowiązuje zasada niejawności, statuująca nakaz zachowania w tajemnicy pochodzących z postępowania  dyscyplinarnego wiadomości, dotyczących zarówno ustaleń faktycznych, jak i rozstrzygnięć podejmowanych na ich podstawie. Chodzi tu zarówno o postanowienia kończące postępowanie jak i decyzje podejmowane w jego trakcie.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek