Jak czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, do spotkania doszło po publikacji „Mobbing w prokuraturze. Śledcza odmówiła inwigilacji dziennikarza Onetu”.  Pomimo długoletniej służby w prokuraturze Małgorzata Dziewońska zdecydowała się ona odejść z zawodu i skierować pozew przeciwko swojemu byłemu pracodawcy w związku z mobbingiem. Działania ze strony byłych przełożonych miały mieć związek ze sposobem rozpoznania przez nią zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonego przez pełnomocnika spółki R4S, które zmierzało do ustalenia źródła informacji dziennikarza opisującego przebieg jednej z operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

„Z relacji adwokat Małgorzaty Dziewońskiej wynika, iż począwszy od rezygnacji ze sprawowanej przez nią funkcji rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, tak w okresie delegacji do jednostki wyższego szczebla, jak i wówczas, kiedy ponownie pełniła służbę w jednostce macierzystej, była nękana postępowaniami służbowymi i wyjaśniającymi. Miały one dotyczyć rzekomych uchybień w prowadzeniu przedzielonych do jej referatu spraw. Co więcej, kiedy zdecydowała się na odejście z zawodu, jej pracodawca, w związku z procedurą wpisania na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, sporządził nierzetelną opinię dotyczącą jej osoby. W wyniku wszystkich tych okoliczności adwokat Małgorzata Dziewońska zdecydowała się skierować powództwo o mobbing” - czytamy w komunikacie MS.

Dziewońska podczas spotkania z Bodnarem mówiła też o sprawach innych doświadczonych prokuratorów z Prokuratura Regionalnej we Wrocławiu, którzy poddawani są nierównemu traktowaniu czy też różnego rodzaju szykanom. Mec. Małgorzata Dziewońska wskazała na tych, którzy – nie godząc się na takie zachowanie – odeszli z zawodu. Przywoływała przykłady instrumentalnego traktowania spraw wrażliwych, odbieranych prowadzącym, którzy – realizując czynności procesowe – kierowali się zasadą niezależności.

Minister Adam Bodnar nie wykluczył dalszych działań po zasięgnięciu bliższych informacji tak o sprawach, jak i sytuacji prokuratorów okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Bodnar podjął decyzję. Koniec delegacji prokuratorów do Prokuratury Krajowej