W sobotę 18 listopada w Warszawie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Wystosowano apel do przedstawicieli władzy ustawodawczej o podjęcie prac legislacyjnych nad nowym ustrojem prokuratury, opartym na zasadach demokratycznego państwa prawa i wartościach Rady Europy.

Przypomniano, że 29 września stowarzyszenie przedstawiło własny projekt ustawy Prawo o ustroju prokuratury. Jak podkreślono, propozycja ta wchodzi w skład pakietu pięciu ustaw "przywracających w Polsce praworządność i otwiera możliwość realnej, gruntownej i trwałej zmiany polskiej prokuratury w organ władzy publicznej zorganizowany w oparciu o rekomendacje Rady Europy i działający na podstawie i w granicach prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, który będzie stał na straży praw i wolności człowieka".

"Po latach wykorzystywania prokuratury do realizacji celów politycznych nadszedł czas by uwolnić ją od wszelkich nacisków i ingerencji zewnętrznych tak, by stała się instytucją niezależną, transparentną, odpowiedzialną i podlegającą kontroli społecznej" - podkreślono w apelu.

Prokuratorzy z Lex Super Omnia zwrócili się do polityków "o rozpoczęcie konstruktywnego, merytorycznego dialogu ze wszystkimi środowiskami, celem finalnego wypracowania najlepszych rozwiązań i zbudowania Nowej Prokuratury". - Za niezbędną uznajemy w tym procesie współpracę z podmiotami, które dały świadectwo walki o praworządność i broniły niezależności sędziów i prokuratorów, a obecnie przygotowały projekty gwarantujące budowę w Polsce nowoczesnego, niezależnego, demokratycznego i europejskiego wymiaru sprawiedliwości z korzyścią dla wszystkich obywateli - dodano.

Czytaj więcej

Nowy pomysł na prokuraturę. Lex Super Omnia przedstawia projekt

Czytaj więcej

Niektórzy prokuratorzy odejdą w stan spoczynku po raz kolejny