Pełnomocnicy z urzędu zabiegali o zrównanie ich wynagrodzeń ze stawkami adwokatów i radców prawnych wynajmowanych komercyjnie.

Jak poinformowano w piątek, na ten cel przeznaczona zostanie dodatkowa kwota 120 milionów złotych, co da łącznie 240 milionów zł. Ma to umożliwić sfinansowanie postulowanych podwyżek. - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2024 rok, uwzględniający środki w takiej właśnie wysokości - podkreślono w komunikacie MS.

W resorcie trwają już prace nad projektami stosownych rozporządzeń. Obejmą one kwestię ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata bądź radcę prawnego z urzędu. - Oba projekty przewidują podwojenie we wszystkich rodzajach spraw stawek dla adwokatów i radców prawnych powoływanych z urzędu. W efekcie zostaną one zrównane z kwotami wynagrodzeń adwokatów i radców z wyboru - przekazało MS.

Czytaj więcej

Resort Ziobry: stawki za urzędówki dla adwokatów i radców wzrosną dwukrotnie