Inspirują branżę prawniczą. Laureaci w kategorii najbardziej innowacyjna kancelaria

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy – to najbardziej innowacyjna kancelaria prawna w Polsce. Na wyróżnienia zasłużyły PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, ALTO Legal Orczykowski oraz kancelaria Rödl.

Publikacja: 22.06.2023 03:00

Inspirują branżę prawniczą. Laureaci w kategorii najbardziej innowacyjna kancelaria

Foto: AdobeStock

Po raz szósty w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Były one oceniane w siedmiu kategoriach: innowacyjny produkt dla klientów, marketing, obsługa klienta, rozwiązanie wewnętrzne, wspomaganie pracy prawników, zabezpieczenia oraz zarządzenie kancelarią.

Kapituła nie miała wątpliwości, że na zwycięstwo zasługuje kancelaria Clifford Chance, której innowacyjne rozwiązania wyróżniały się niemal we wszystkich kategoriach. Wśród nich m.in.: CC Dr@ft – usługa automatyzacji wewnętrznej dokumentacji klienta (najbardziej innowacyjne rozwiązanie wewnętrzne), CC Connect – zautomatyzowane zbieranie informacji od wszystkich stron transakcji, śledzenie przebiegu projektów, a nawet automatyczne wykonywanie określonych operacji (obsługa klienta) czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów dokumentów (wspomaganie pracy prawniczej).

Zobacz tabelę z wynikami w kategorii Najbardziej innowacyjne kancelarie prawne w Polsce

Innowacyjny paradygmat działania

Szczególną uwagę kapituły zwróciło unikalne podejście do wdrażania innowacji. Clifford Chance od kilku lat buduje bowiem zespół Best Delivery, który jest odpowiedzialny za tworzenie, wdrażanie i komercjalizację innowacji. Członkowie zespołu razem z prawnikami analizują procesy, a następnie wypracowują najbardziej efektywne sposoby pracy, zgodnie z metodologią Lean Six Sigma. Wynikiem jednego z takich projektów było stworzenie CC Courtify, aplikacji, która pomaga monitorować status spraw sądowych, priorytetyzuje je i automatyzuje część zadań praktyki rozwiązywania sporów i arbitrażu, obniżając ryzyko popełnienia błędu w ponad 100 sprawach rocznie.

Kapituła doceniła fakt, że Clifford Chance wdrażanie innowacji traktuje jako proces biznesowy.

– Warto brać przykład z takiego podejścia i przy wdrażaniu innowacji najpierw skupić się na zaprojektowaniu skutecznego procesu adaptacyjnego z dedykowanymi zasobami, a dopiero potem koncentrować się na wyborze konkretnych rozwiązań – przekonuje Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito, ekspert w dziedzinie strategii i zarządzania kancelariami prawnymi.

– Siłą zwycięskiej kancelarii są nie tylko konkretne (choć imponujące!) rozwiązania, ale też innowacyjny paradygmat działania. Chodzi o nowe podejście do rozwiązywania problemów i optymalizowania współpracy z klientem, które daleko wykracza poza usługi stricte prawne. To dowód na to, że przy wsparciu takich prawników firmy działają po prostu lepiej – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Ewa Szadkowska, szefowa działu prawo w „Rzeczpospolitej”, zauważa, że kancelaria Clifford Chance czerpie pełnymi garściami z nowych technologii i daleko wychodzi poza dostępne na rynku standardowe rozwiązania, stawiając na autorskie narzędzia.

– W dodatku potrafi innowacje wypracowane na polskim podwórku zaszczepić w innych krajowych biurach. To musi imponować – dodaje.

Jan van der Saar, dyrektor Laboratorium Innowacji Pekao SA, zwraca uwagę, że zespół Best Delivery przyczynia się do efektywności i jakości pracy w kancelarii. I dodaje, że Clifford Chance stanowią inspirację dla branży prawniczej, dążąc do postępu i doskonalenia w obszarze innowacji.

Z kolei Jakub Kozioł z firmy The Heart Legal podkreśla, że zwycięstwo kancelarii jest wynikiem jej systemowego i bezkompromisowego podejścia do wdrażania innowacji, które są wprowadzane w wielu płaszczyznach przez specjalny zespół.

– W ten sposób zamiast pojedynczych rozwiązań, powstaje cały system oparty na nowych technologiach – zaznacza.

Miara skuteczności marketingu

Wyróżnienia za działania marketingowe otrzymała kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, która położyła nacisk na aktywną komunikację na LinkedIn. Ma na tym portalu społecznościowym ponad 12 tys. obserwujących, a na przestrzeni roku zamieściła blisko 800 wpisów. Regularnie publikuje newslettery LinkedIn, a prawnicy kancelarii odpowiadają na pytania i biorą udział w dyskusjach. Profil mec. Sławomira Parucha obserwuje ponad 31 tys. użytkowników.

Jakub Kozioł, managing partner w firmie The Heart Legal, zauważa, że PCS Littler poprzez szerokie zasięgi na LinkedIn, wynikające zarówno z publikacji kancelarii, jak i z personal brandingu, stała się istotnym i powszechnie znanym kanałem przekazu informacji, zarówno dla prawników, jak i biznesu.

Kapituła doceniła szczególnie aktywność mec. Sławomira Parucha. Jak mówi Jakub Barwaniec, współzałożyciel i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów – działania mec. Sławomira Parucha pokazują, że prawnik może się komunikować językiem zrozumiałym dla biznesu.

– Publiczność nagradza to dużymi zasięgami i zaangażowaniem w dostępne w mediach społecznościowych publikacje – podkreśla.

– O mecenasie Paruchu i jego specjalizacji słyszeli chyba wszyscy. I to jest miara skuteczności marketingu jego kancelarii – podsumowuje Ewa Szadkowska.

Wirtualna jednostka

W kategorii wspomaganie pracy prawników wyróżnienie trafiło do kancelarii ALTO Legal Orczykowski za wirtualnego asystenta Altoni, który wykonuje proste, ale powtarzalne i czasochłonne procesy wewnętrzne. Takie jak np.: drobne zadania administracyjne, tworzenie komparycji umów, informowanie o terminach, usprawnienie procesu AML czy weryfikacja prawdziwości danych w bazach kontaktów, np. po webinarach.

– ALTO błyskawicznie adaptuje nowe technologie i udowadnia, że nie trzeba być wielką firmą technologiczną, aby tworzyć rozwiązania ułatwiające pracę i zdejmujące z pracowników ciężar żmudnych i czasochłonnych czynności – przyznaje prof. Ryszard Sowiński. Dodaje przy tym, że chciałby „poznać Altoniego osobiście”.

– Wielu ekspertów przekonuje, że nowe technologie, w tym AI, mają zredefiniować rynek pracy w pozytywnym sensie. Wirtualni asystenci mają odciążyć wysokiej klasy specjalistów z wykonywania prostych, powtarzalnych zadań – po to, by umożliwić im rozwój i realizację inspirujących projektów. To dzieje się w kancelarii ALTO – wskazuje mec. Włodzimierz Chróścik.

Zaufanie do pracowników

W zakresie zarządzania kancelarią wyróżniono kancelarię Rödl, która umożliwia pracę zdalną w trybie workation, czyli z dowolnego miejsca na świecie.

Prof. Ryszard Sowiński przyznaje, że wprowadzenie workation wymaga pewnej odwagi i zaufania do pracowników, ale jak podkreśla, jednocześnie inspiruje ich do samodzielnego poszukiwania sposobów, pozwalających na podniesienie satysfakcji zarówno z pracy, jak i życia.

Mec. Włodzimierz Chróścik zauważa z kolei, że w kancelariach prawnych, które pracują na rzecz swoich klientów, łatwo wpaść w pułapkę optymalizowania pracy klientów kosztem zapominania o potrzebach wewnętrznych. – Kancelaria Rödl pokazuje, że warto dbać także o swój zespół i ułatwiać pracownikom, dzięki cyfrowym narzędziom, działanie wewnątrz organizacji – wskazuje.

KOMENTARZE CZŁONKÓW KAPITUŁY

prof. Ryszard Sowiński - UWSB Merito, ekspert w dziedzinie strategii i zarządzania kancelariami prawnymi

Laureaci konkursu dowodzą, że sektor prawny nie jest odizolowany od innowacji. Wymagają one odwagi, otwartości na zmiany i przede wszystkim zrozumienia potrzeb – zarówno klientów, jak i pracowników. Cieszy widok kancelarii, które z sukcesem wprowadzają innowacje w różnych aspektach swojej działalności, od komunikacji z klientem, poprzez automatyzację procesów, aż po poprawę jakości życia pracowników. Jest to dowód na to, że prawo, choć z natury konserwatywne, może iść z duchem czasu.

mec. Włodzimierz Chróścik - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Nikt już nie ma wątpliwości, że innowacje w praktyce prawniczej nie są jedynie dodatkiem – są koniecznością. Przyszłość prawa jest cyfrowa. Dlatego każdy uczestnik tego konkursu zasługuje na gratulacje – inspirujecie i dajecie dowód na to, że potencjał innowacji na rynku usług prawnych jest nieograniczony.

dr Maciej Kawecki - prezes Instytutu Lema, prorektor WSB Merito w Warszawie

Nie ukrywam, że zapoznając się z tegorocznymi nominatami do rankingu „Rzeczpospolitej”, oceniałem to, jak polski rynek prawniczy dostosowuje się do zmian w sektorze technologii. Nie ulega wątpliwości, że rok 2023 jest najważniejszym od może dziesięcioleci dla rozwoju sztucznej inteligencji, a więc umiejętności, jakie nabyła ludzkość w przetwarzaniu danych. Rozwój AI wpłynie na naszą rzeczywistość w sposób fundamentalny, a sektor prawny i prawniczy w mojej ocenie doświadczy tego niezwykle silnie. Gdy zastąpiono maszyny do pisania komputerami, pisma procesowe zaczęły być dłuższe, bardziej złożone. To wpłynęło na ich formę. Gdy na początku naszego stulecia pod strzechy naszych domostw wszedł internet, uzyskaliśmy dostęp do największej bazy danych w historii ludzkości, co wpłynęło z kolei na treść owych pism. Dziś dochodzimy do momentu, gdy i ich treść, i ich forma będzie coraz silniej determinowana czynnikiem pozaludzkim. A to będzie wymagało zmian nie tylko w organizacji sektora świadczenia usług prawnych, ale zmian w świadomości prawników na wielu polach. I na gotowość do podjęcia tych zmian zwróciłem uwagę szczególnie.

Jakub Kozioł - Managing Partner The Heart Legal

Ranking Kancelarii Prawnych to wyjątkowe wydarzenie w szczególności w zakresie oceny innowacji. Podejście kancelarii prawnych do innowacji jest tym bardziej interesujące w czasie, w którym nowe technologie, a w szczególności sztuczna inteligencja, niemal dzień po dniu rewolucjonizują naszą rzeczywistość. Przesłane zgłoszenia były niezwykle zróżnicowane, a każde zasługiwało na uwagę, co spowodowało wiele ożywionych dyskusji w ramach kapituły. Nagrodzone rozwiązania zasługiwały jednak na wyróżnienie, ponieważ są wynikiem nie tylko świeżego spojrzenia na usprawnienie pracy kancelarii, ale przede wszystkim najtrafniejszą odpowiedzią na współczesne wyzwania technologiczne.

Jakub Barwaniec - Co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów

Konkurs pokazał, że poziom wdrażania innowacji w świecie usług prawnych jest nierówny. Prym wiodą duże kancelarie sieciowe, które dysponują dobrymi wzorcami z zagranicy i większymi budżetami na rozwój. Ale część laureatów pokazała, że czasem liczy się po prostu pomysłowość i odwaga, żeby zrobić coś inaczej niż dotychczas.

Jan van der Saar - dyrektor Laboratorium Innowacji Pekao SA

Nadanie tytułu najbardziej innowacyjnej kancelarii prawnej nie jest zadaniem prostym. Poszukiwaliśmy organizacji, która wyróżnia się zaangażowaniem w wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz doskonalenie procesów prawnych, korzystającej z rozwiązań opartych np. na automatyzacji dokumentacji klienta, dających przestrzeń do wirtualnej współpracy czy wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie dokumentów. Poszukiwaliśmy innowacji, która przynosi realne korzyści zarówno dla kancelarii, jak i dla klientów.

Zobacz pełne wyniki Rankingu

Po raz szósty w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Były one oceniane w siedmiu kategoriach: innowacyjny produkt dla klientów, marketing, obsługa klienta, rozwiązanie wewnętrzne, wspomaganie pracy prawników, zabezpieczenia oraz zarządzenie kancelarią.

Kapituła nie miała wątpliwości, że na zwycięstwo zasługuje kancelaria Clifford Chance, której innowacyjne rozwiązania wyróżniały się niemal we wszystkich kategoriach. Wśród nich m.in.: CC Dr@ft – usługa automatyzacji wewnętrznej dokumentacji klienta (najbardziej innowacyjne rozwiązanie wewnętrzne), CC Connect – zautomatyzowane zbieranie informacji od wszystkich stron transakcji, śledzenie przebiegu projektów, a nawet automatyczne wykonywanie określonych operacji (obsługa klienta) czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów dokumentów (wspomaganie pracy prawniczej).

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona