Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłosił 18 listopada 2022 r., że konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską ma zostać przeprowadzony w formie testu sprawdzającego wiedzę 25 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości powiadomiło zaś 9 września 2022 r., że datę egzaminów adwokackiego i radcowskiego wyznaczono na 25-28 kwietnia 2023 r.

RPO przypomina, że do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską mogą przystąpić asystenci sędziego i asystenci prokuratora z co najmniej dwuletnim stażem pracy, a do egzaminu adwokackiego i radcowskiego - jeśli mają co najmniej czteroletni staż pracy.

Ze skargi jaka trafiła do Rzecznika wynika, że wiele osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów sędziego i asystentów prokuratora zamierza przystąpić i do konkursu, i do egzaminu zawodowego. Kolizja terminów pozbawia ich takiej możliwości. Tymczasem wyznaczenie daty testu na aplikację uzupełniającą sędziowską na pierwszy dzień egzaminów zawodowych spowoduje, że chętni bądź stracą rok i czas konieczny do przygotowania się, bądź całkowicie stracą możliwość podjęcia kształcenia w KSSIP (gdzie nabór obwarowany jest ograniczeniami co do wieku kandydatów).

Marcin Wiącek zwrócił się do ministra sprawiedliwości o stanowisko oraz rozważenie zmiany terminu egzaminu na aplikację uzupełniającą sędziowską.

Czytaj więcej

8 na 10 prawników zdało egzamin i założy wkrótce togę