Od roku 2006 egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną, a od roku 2008 także na aplikację komorniczą organizuje minister sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i zakres egzaminów wstępnych. W 2021 r. egzamin odbył się 25 września.

Łącznie od 2006 r. do egzaminów wstępnych przystąpiło niemal 150 tys. magistrów prawa. Najwyższą frekwencję odnotowano w 2009 r., kiedy w tych egzaminach brało udział ponad 14 tys. osób. W ostatnich latach zainteresowanie egzaminami to ok. 6–7 tys. osób rocznie.

Z zebranych przez 16 lat danych wynika, że co roku statystycznie co drugi absolwent wyższej uczelni prawniczej przystępuje do egzaminu wstępnego na aplikacje. Dowód? Do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2006–2021 (16 lat) oraz do egzaminów na aplikację komorniczą w latach 2008–2021 (14 lat) przystąpiły łącznie 148 643 osoby. Egzaminy zdało łącznie 69 451 osób, 46,7 proc. przystępujących.

W roku 2021 wśród zdających byli absolwenci 48 polskich uczelni – 23 publicznych (w tym absolwenci rocznika 2021 z 22 uczelni) i 25 uczelni niepublicznych (w tym absolwenci rocznika 2021 z 23 uczelni), oraz uczelni zagranicznych, m.in. z: Uniwersytetu w Salzburgu (Austria), Homelskiego Państwowego Uniwersytetu im. F. Skaryny (Białoruś) czy Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta (Rosja).

Czytaj więcej

Kto najlepiej przygotowuje do aplikacji prawniczych? Są nowe dane MS

Egzaminy w liczbach

W 2021 r. do egzaminów łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je 3800 z nich, tj. 59,6 proc. uczestników. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2378 osób, zdały 1422 osoby, czyli 59,8 proc. zdających. O przyjęcie na aplikację radcowską ubiegały się 3073 osoby, a egzamin zdało 1812 osób, tj. 59 proc. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiło 746 osób, a zdały 453 osoby, czyli 60,7 proc. Z kolei egzamin na aplikację komorniczą zdawało 176 osób, pomyślny rezultat uzyskało 113 osób, tj. 64,2 proc. zdających.

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów, jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na dalszych miejscach ulasował się Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Szczeciński.

Z analizy wyników wynika, że do egzaminów wstępnych w 2021 r. przystąpiło 2729 absolwentów rocznika 2021 z 45 polskich uczelni. 1837 z nich uzyskało wynik pozytywny, średnia zdawalność wyniosła 67,3 proc., czyli była wyższa niż ogólna zdawalność (59,6 proc.).

Dla porównania w 2020 r. do tych egzaminów przystąpiło łącznie 6118 osób, a zdało je 3028, tj. 49,5 proc. uczestników. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiły 2254 osoby, zdało 1157 osób, tj. 51,3 proc. O przyjęcie na aplikację radcowską ubiegały się 3044 osoby, a egzamin zdało 1497 osób, tj. 49,2 proc. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiły 642 osoby, a zdały 223, tj. 34,7 proc. Z kolei egzamin na aplikację komorniczą zdawało 178 osób, pomyślny rezultat uzyskało 151 osób, tj. 84,8 proc. zdających.

Czytaj więcej

Kto najlepiej uczy do egzaminu aplikacje sędziowską i prokuratorską

Najtrudniejsze zagadnienia

Na egzaminie wstępnym na aplikacje: radcowską i adwokacką pojawiło się pytanie dotyczące Kodeksu spółek handlowych. Kandydaci na aplikantów adwokackich udzielili 16,90 proc. poprawnych odpowiedzi; kandydaci na aplikantów radcowskich – 15,85 proc. poprawnych odpowiedzi.

Pytanie najłatwiejsze dotyczyło Kodeksu karnego. Kandydaci na aplikantów adwokackich udzielili 99,07 proc. poprawnych odpowiedzi; przyszli radcowie prawni – 98,93 proc. poprawnych odpowiedzi.

Dla kandydatów do zawodu notariusza najtrudniejsze pytanie dotyczyło ustawo o prokuraturze. Poprawnie odpowiedziało na nie tylko 12,73 proc.kandydatów. Najmniej trudności sprawiło zdającym pytanie z zakresu Kodeksu rodzinno-opiekuńczego. Dobrze odpowiedziało na nie 99,06 proc. kandydatów na rejentów.

Pytanie najtrudniejsze dla kandydatów na aplikantów komorniczych pochodziło z ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – 21,91 proc. poprawnych odpowiedzi.

Pytanie najłatwiejsze dla nich pochodziło z Kodeksu postępowania cywilnego – 97,16 proc. poprawnych odpowiedzi.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa 2022: Zmiana na podium

Zdający ze względu na płeć

A jak wygląda zainteresowanie aplikacją i powodzenie na egzaminie ze względu na płeć?

Kobiety: do egzaminów przystąpiło 4060 kobiet, co stanowi 63,7 proc. wszystkich zdających; wynik pozytywny uzyskało 2315 kobiet, zdawalność w grupie kobiet wyniosła 57 proc.

Mężczyźni: do egzaminów przystąpiło 2313 mężczyzn, co stanowi 36,3 proc. wszystkich zdających; wynik pozytywny uzyskało 1485 mężczyzn; zdawalność w grupie mężczyzn wyniosła 64,2 proc.

Jak wygląda statystyczny kandydat na aplikacje prawnicze?

Otóż: ukończył studia stacjonarne (66,5 proc.). W 2021 roku (42,8 proc.). Z oceną dobry plus na dyplomie (33,9 proc.). Zdawał w Warszawie (32 proc.).

Od lat Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje też analizy przeprowadzanych testów na aplikacje, tworząc zestawienia uczelni, których absolwenci najlepiej poradzili sobie ze wstępnymi egzaminami na aplikacje prawnicze. Zdawalność magistrów prawa jest też najważniejszym wskaźnikiem w rankingu „Rzeczpospolitej” świadczącym o jakości kształcenia.

Pełne wyniki Rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” 2022

Zdawalność absolwentów w 2021 roku

Zdawalność absolwentów w 2021 roku

Rzeczpospolita