W tej kategorii rankingu nagradzamy doradców podatkowych, którzy bezinteresownie dzielą się wiedzą z potrzebującymi. Nagrodę przyznaliśmy – podobnie jak w poprzednich latach – wraz z Centrum Pro Bono, które wspiera organizacje pozarządowe w poszukiwaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

– Działalność pro bono prawników, która polega na wykorzystywaniu wiedzy prawniczej dla dobra społecznego, imponuje i pomaga zmieniać świat na lepsze. Zachęcamy firmy do dołączania do programu Centrum Pro Bono, gdzie oferujemy ciekawe sprawy i projekty, takie jak seminaria z zagadnień prawnych dla NGO, lekcje w liceum, pisanie tekstów o tematyce prawnej – mówi Anna Włodarczyk, koordynatorka programu Centrum Pro Bono.

Działalność pro bono

Działalność pro bono

Rzeczpospolita

Nagrodę przyznajemy Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Kancelaria wyróżniła się na tle innych kandydatur ogromnym nakładem pracy pro bono na rzecz zgromadzenia zakonnego i bez wątpienia zasługuje to na wyróżnienie – mówi Włodarczyk.

Prawnicy Kancelarii poświęcili kilkaset godzin pracy pro bono na pomoc zakonowi w kryzysie organizacyjno-finansowym. Chodzi o działające ponad 170 lat zgromadzenie sióstr, które prowadzi w Polsce cztery domy opieki społecznej dla łącznie 400 osób. Prowadzi też domy dziecka dla 450 podopiecznych (nazwa zakonu została podana do wiadomości redakcji, a dane na temat pomocy zostały zweryfikowane).

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Problemy zakonu mają kilka przyczyn. Nie podlega on ani Episkopatowi Polski ani Watykanowi – a to oznacza, że nie otrzymuje od nich finansowania. Nieruchomości zgromadzenia mają kilkaset lat, co oznacza rosnące koszy utrzymania. Brakuje też nowych powołań, a średnia wieku sióstr to ponad 60 lat.

Kancelaria zaangażowała się w pomoc pro bono na rzecz zakonu we wrześniu 2021 r. – Siostra generał zawiadująca zakonem zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w „przemodelowaniu” modelu działalności – niezmienianego od ponad 150 lat – pod kątem prawnym i podatkowym. To bardzo duży projekt, którego realizacja będzie się składać z kilku etapów – mówi Paweł Tomczykowski, partner zarządzający Kancelarią Ożóg Tomczykowski. Wyjaśnia, że pierwszy etap działań polegał na weryfikacji statusu poszczególnych przedsięwzięć prowadzonych przez zgromadzenie na gruncie ustawy o organizacjach pożytku publicznego. W kolejnym etapie planowane jest założenie fundacji, co pozwoli zgromadzeniu na efektywniejsze kontynuowanie działalności.

Przyznajemy też wyróżnienie dla Advicero Nexia.

– Advicero Nexia jest jednym z 35 podmiotów, z jakimi współpracuje Centrum Pro Bono w zakresie udzielania pomocy prawnej organizacjom pozarządowym i prowadzenia działalności edukacyjnej. Firma wyróżnia się zaangażowaniem w sprawy stowarzyszeń i fundacji, szczególnie tych zajmujących się bezdomnymi zwierzętami – mówi Anna Włodarczyk.

Advicero Nexia prowadzi m.in. bieżącą obsługę podatkową, obsługę compliance i księgową Fundacji Wsparcia Zdrowia Seniora.