Obecnie na GPW w Warszawie są notowane 422 spółki. Jak co roku sprawdzamy, które firmy mają najwięcej giełdowych klientów. Czołówka się nie zmieniła, ale na dalszych miejscach są przetasowania.

Pozycję lidera utrzymało PwC, które obsługiwało w 2021 r. 119 spółek notowanych na rynku głównym GPW. Na drugiej pozycji, podobnie jak rok temu, uplasowało się KPMG ze 103 spółkami. Na trzecie miejsce, z czwartego, awansowało Deloitte, które mocno zwiększyło grono giełdowych klientów. Wysokie pozycje, w pierwszej dziesiątce zestawienia, przypadły też firmom: Paczuski Taudul, EY, MDDP, Crido, GWW, Rymarz, Zdort oraz Mariański Group.

Liczba obsługiwanych spółek giełdowych

Rzeczpospolita

Liczba obsługiwanych spółek giełdowych - pełna tabela pdf

Liczba obsługiwanych spółek giełdowych - pełna tabela pdf

Spółki giełdowe to elita gospodarki. Korzystanie z usług profesjonalnych doradców od dawna jest tu standardem.

– Wynika to z wyostrzonego przy spółkach publicznych nastawienia na wyniki i generowania wartości dla udziałowców. Myślenie o podatkach w kategoriach szukania oszczędności i dozwolonego prawem zmniejszenia zobowiązań, np. poprzez korzystanie z ulg podatkowych, w tym segmencie rynku było zawsze obecne – potwierdza Michał Lesiuk, partner w dziale doradztwa podatkowego EY Polska.

Informacje płynące ze spółek giełdowych mają bezpośredni wpływ na wycenę ich akcji. A transparentność wynikająca ze statusu spółki giełdowej sprawia, że o istotnych i drażliwych kwestiach podmioty te muszą informować publicznie.

– To nakłada dodatkową, choć pozytywną, presję na jakość i staranność obsługi wobec podmiotów publicznych – podkreśla Jakub Żak, partner i lider w zespole doradztwa podatkowego dla instytucji finansowych Deloitte.

Spółki giełdowe zainteresowane są głównie usługami typu „compliance”, polegającymi na ograniczeniu ryzyka podatkowego poprzez weryfikację prawidłowości rozliczeń czy tworzeniu procedur dotyczących raportowania schematów podatkowych lub podatku u źródła.

– Rzetelność i najwyższa jakość takich procedur może mieć pozytywny wpływ na finanse spółek, np. ograniczając konieczność tworzenia rezerw na spory z organami podatkowymi – wskazuje Artur Cmoch, partner zarządzający w kancelarii GWW.

Pojawienie się na giełdzie wymusza też konieczność uporządkowania wielu procesów.

– To idealnie koresponduje z toczącymi się procesami o charakterze bardziej globalnym i związanymi na gruncie podatkowym z tzw. tax governance – mówi Roman Namysłowski, partner zarządzający zespołem podatkowym w Crido.

Zmiany otoczenia prawno-podatkowego, jakie obserwujemy w ostatnim czasie w polskiej rzeczywistości, to rollercoaster dla biznesu, również dla spółek notowanych na giełdzie, będących pod lupą akcjonariuszy i szerokiego grona pozostałych interesariuszy.

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa