Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw ogłosiło wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro" , przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) i kancelarię PwC Legal. W programie Ewy Usowicz  #RZECZoPRAWIE mówił o nim mec. Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

- Podobne badania pokazujące kondycję, status prawników przedsiębiorstw przeprowadzono dwa lata temu. Co się od tego czasu zmieniło? – zapytała swego gościa Ewa Usowicz.

Waldemar Koper: Badania przeprowadzono na dużej grupie, prawie 170 dyrektorów działów prawnych i prezesów firm, są więc wiarygodne i reprezentatywne. Można powiedzieć, że wyniki tegorocznego badania potwierdziły to, co dwa lata temu było symptomem, początkiem pewnych tendencji. Przede wszystkim zobaczyliśmy, że pozycja dyrektora działu prawnego uległa w ostatnich latach zdecydowanemu wzmocnieniu. Poza tym prawnik in-house  coraz bardziej jest kimś w rodzaju  konsultanta gospodarczego. Coraz częściej musi się znać na biznesie, finansach. Zmieniają się wymagania szefów firm, którzy potrzebują doradztwa w coraz szerszym zakresie. Musimy więc wiedzieć coraz więcej. Nie wszyscy prawnicy wewnętrzni sobie z tym radzą. Powód: brakuje systemu edukacji, który by nas do tej nowej roli przygotował, szkoleń biznesowych, studiów podyplomowych. To jest głos, który powinien zostać usłyszany w samorządach zawodowych, ale i na uczelniach.

Kolejna silna tendencja to wzmocnienie pozycji szefa działu prawnego w firmowej hierarchii. Coraz częściej wchodzimy w skład zarządów. Co ciekawe nie zawsze podlegamy wtedy prezesom zarządów, spora grupa szefów działów podlega w takiej sytuacji innemu członkowie zarządu.

Typowy dział prawny w firmie nie jest duży. W 3/4 badanych przedsiębiorstw liczy nie więcej niż 20 osób. To pokazuje kolejną tendencję, którą w badaniu nazwaliśmy "naturalnym partnerstwem" z kancelariami zewnętrznymi. Prawnicy wewnętrzni bardzo jej potrzebują  i są na nią otwarci. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy w życie wchodzą nowe regulacje, których do końca nie rozumiemy, gdy trzeba szybko wydać specjalistyczną opinię w skomplikowanej sprawie, gdy konieczne jest poprowadzenie procesu sądowego lub wsparcia w strategicznej dla firmy sprawie, np. przeprowadzeniu trudnej transakcji.

Domeną prawników in-house są dziedziny prawa związane ze strategicznymi obszarami działalności firmy, a także obsługa compliance (dostosowanie działalności firmy do zgodności z prawem i innymi regulacjami).

Zobacz wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro"

Waldemar Koper w #RZECZoPRAWIE

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ